Słowo Redemptor

Św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy – święto

 

Czwartek, 14 lutego 2019 roku, V tydzień zwykły, Rok C, I

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał (por. Łk 10, 1).

 

 

Święty Łukasz przedstawia nam dzisiaj scenę posłania 72 uczniów, którzy mieli zapowiadać, że Pan wkrótce nadejdzie; uczniów, którzy mieli przekazywać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Św. Łukasz pragnie nam ukazać w ten sposób, że głoszenie Ewangelii nie dotyczy tylko dwunastu apostołów, lecz dotyczy wszystkich tych, którzy należą do wspólnoty Kościoła. Wszyscy bowiem, którzy przyjęli wiarę w sakramencie chrztu świętego, zobowiązani są do tego, aby swoim życiem świadczyć o tym, że są członkami Kościoła Chrystusowego.

 

Chociaż od czasów Jezusa Chrystusa minęło już dwa tysiące lat, słowa Jezusa Chrystusa są wciąż aktualne. Wciąż na świecie są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Nim. Potrzeba więc apostołów, którzy pójdą i zaniosą światło Ewangelii do tych ludzi, tak jak je nieśli pierwsi apostołowie, a potem ich następcy. Z drugiej strony coraz częściej można zauważyć, że są ludzie, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego, Eucharystię, a może i sakrament bierzmowania, a potem odrzucili Kościół, Ewangelię i wszystko, co z niej wypływa. Im również potrzebna jest ewangelizacja, a więc potrzebni są apostołowie, zdolni pobudzić w nich wiarę, którą już w zalążku otrzymali.

 

Bardzo dobrze posłannictwo Jezusa Chrystusa rozumieli patronowie dnia dzisiejszego święci Cyryl i Metody. To oni w IX wieku dokonali wielkiej jak na współczesne im czasy ewangelizacji. Ewangelizowali na Krymie, rozwiązując spory religijne, nieśli chrześcijaństwo Bułgarom, a także głosili słowo Boże na Morawach, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański. Ponadto Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Obaj bracia wnieśli zasadniczy wkład w kulturę i literaturę wszystkich narodów słowiańskich. Nie bez przyczyny są więc patronami Europy.

 

Św. Jan Paweł II encyklice „Slavorum Apostoli” mówił m.in.:

Ewangeliczne orędzie, jakie święci Cyryl i Metody przełożyli dla ludów słowiańskich, wydobywając z mądrością ze skarbca Kościoła zostało przekazane przez głoszenie i katechezę w zgodności z odwiecznymi prawdami, a równocześnie dostosowane do konkretnej sytuacji historycznej. Dzięki misjonarskim wysiłkom obu Świętych ludy słowiańskie mogły sobie po raz pierwszy uświadomić własne powołanie do uczestnictwa w odwiecznym planie Przenajświętszej Trójcy, w powszechnym planie zbawienia świata. Poznały w ten sposób swój wkład w dobro całej historii ludzkości stworzonej przez Boga Ojca, odkupionej przez Syna Zbawiciela i oświeconej przez Ducha Świętego.

 

Do tej misji głoszenia Ewangelii zaproszeni jesteśmy my wszyscy, wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyjący w XXI roku. Zaproszeni jesteśmy, by świadczyć o Jezusie w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych miejscach pracy, we wszystkich spotkaniach z drugim człowiekiem.

 

Jednak by głosić Ewangelię, najpierw sami powinniśmy mieć żywą relację z Bogiem poprzez modlitwę, życie sakramentalne, wierność Bożemu słowu. Jeśli tych elementów zabraknie w naszym życiu, daremne będą nasze wysiłki.

 

 

Prośmy dzisiejszych patronów św. Cyryla i Metodego, abyśmy i my stawali się wiernymi, autentycznymi głosicielami Ewangelii, wszędzie tam, gdzie Bóg nas pośle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – Monachium

o. Rafał Nowak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy