Słowo Redemptor

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Redemptorystowski Portal Kaznodziejski to inicjatywa Redemptorystów, która stanowi praktyczną odpowiedź na decyzje Planu Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów na lata 2010–2013 r., który powstał na obradach II Sesji XIV Kapituły Prowincjalnej. Kapituła ta bowiem zobowiązała, aby:

„Zarząd Prowincji powołał zespół redemptorystów i świeckich odpowiedzialnych za stworzenie i prowadzenie internetowego portalu homiletycznego” (Plan Pastoralny, nr 12). 

Wypełniając postanowienie Kapituły pragniemy w wirtualnej przestrzeni dzielić się podstawowym wymiarem naszego charyzmatu, jaki stanowi Przepowiadanie Słowa Bożego.

Mamy nadzieję, że zawarte tutaj myśli posłużą do owocnego i autentycznego głoszenia Chrystusa Odkupiciela.

Oczywiście homilia jest wydarzeniem stricte liturgicznym i ten kontekst jest dla niej jak najbardziej naturalny. Stąd też nasza nadzieja, że proponowane teksty posłużą jedynie jako pewne intuicje pod tworzenie własnych przemówień, uwzględniających cały szereg kontekstów, w których żyją konkretni wierzący w naszych Parafiach, gdzie podejmujemy działalność duszpasterską.

http://www.slowo.redemptor.pl/pl

  

 

 

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, założone przez Świętego Alfonsa jest instytutem misyjnym. Gromadzącym tych wszystkich, którzy odkryli w sobie powołanie do głoszenia misyjnego Ewangelii ludziom najbardziej opuszczonym a przede wszystkim ubogim. Po przez posługę bezpośredniego głoszenia Słowa Bożego Zgromadzenie uczestniczy w misyjnej działalności Kościoła. Wyrażają to aktualne Konstytucje, które określając cel Instytutu podają:

„Celem jego jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa głosząc Słowo Boże ubogim” (Konstytucja 1).

http://www.redemptor.pl/

 

 

 

  

 

 

 Święty Alfons Maria de Liguori (1696 – 1787) urodził się w Marianella koło Neapolu 27 września 1696 r.. Jego rodzicami byli: Józef Liguori, kapitan galer królewskich i Anna ze sławnego rodu markizów Cavalieri. Jako dziecko uczył się literatury, muzyki i malarstwa. Mając 12 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie w Neapolu. Studiował tam prawo cywilne i kościelne. 21 stycznia 1713 r., otrzymawszy dyspensę od czterech lat brakujących do wymaganego wieku – w wieku 16 lat zdobył doktorat obojga praw. Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę adwokacką w Neapolu. W międzyczasie uczęszczał także na Akademię Caravitów; gdzie studiował historię i filozofię prawa. Będąc adwokatem, utrzymywał ścisłą łączność z Oratorium Księży Filipinów w Neapolu. W 1723 r. po niesprawiedliwie przegranym procesie 27-letni Alfons postanawia wstąpić do seminarium, aby poświęcić się pracy pośród ludzi ubogich i opuszczonych. 21 grudnia 1726 r. w wieku 30 lat zostaje wyświęcony na kapłana. Przez kilka lat pracuje w Neapolu, zajmując się różnoraką działalnością m.in. w stworzonych przez siebie tzw. kaplicach wieczornych. Podupadłszy nieco na zdrowiu, udaje się na krótki wypoczynek poza Neapol do miejscowości Scala nad Zatoką Amalfitańską. Tu spotyka założycielkę Zakonu Redemptorystek Marię Celestę Crostarosę, która przynagla go

 

do założenia nowego zgromadzenia. Dodatkowy bodziec stanowili z pewnością ubodzy i religijnie opuszczeni mieszkańcy górskich okolic Scala. 11 listopada 1732 r. Alfons Liguori zakłada Zgromadzenie Redemptorystów, którego pierwszym celem ma być praca misyjna, właśnie pośród ubogich i opuszczonych mieszkańców górskich wiosek. 25 lutego 1749 r. papież Benedykt XIV aprobuje i zatwierdza Regułę nowopowstałego Zgromadzenia. W wieku 66 lat w 1762 r. Alfons Liguori zostaje mianowany biskupem niewielkiej diecezji Santa Agata dei Goti. Mając 79 lat rezygnuje z zarządzania diecezją i powraca do klasztoru w Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 r. i tam też zostaje pochowany. W 1816 r. papież Pius VII ogłosił Alfonsa błogosławionym, a Grzegorz XIV kanonizował go w 1839 r. Papież Pius IX nadał mu tytuł Doktora Kościoła w roku 1871. Pius XII w połowie naszego stulecia ogłosił św. Alfonsa patronem spowiedników i moralistów.

http://www.redemptor.pl/zalozyciel/

 

 

Czytelnia

Polecamy