Słowo Redemptor

Najświętszego Serca Pana Jezusa – uroczystość

 

 

 

Piątek, 07 czerwca 2024 roku, IX tydzień zwykły, Rok B, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Kilka lat temu na półkach księgarskich pojawiła się książka Lindsay Harrel zatytułowana „Oddać serce”. Opisana w niej została historia Megan Jacobs, młodej dziewczyny chorej na serce. Dzieciństwo Megan nie należało do łatwych. Spędziła je głównie w szpitalach z powodu swoich problemów z sercem. Musiała odmawiać sobie wielu rzeczy i aktywności, które dla innych dzieci w jej wieku były czymś zupełnie normalnym. Nieoczekiwanie wszystko zmieniło się w momencie, gdy otrzymała największy i najwspanialszy dar – przeszczepiono jej zdrowe serce, które pobrano od zmarłej w wypadku dawczyni. To dla niej początek nowego etapu i niezwykle cenna szansa, którą postanawia wykorzystać najlepiej, jak tylko potrafi. Pełna wdzięczności Megan nawiązuje znajomość z rodzicami Amandy, bo tak nazywała się dziewczyna, której serce otrzymała Megan. Dostaje od nich jej pamiętnik, w którym znajduje spisaną przez młodą kobietę listę marzeń, których nigdy nie było dane jej spełnić. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobiła to Megan. Dziewczyna, niewiele myśląc, postanawia zrealizować wszystkie cele, aby oddać w ten sposób hołd osobie, dzięki której wciąż może żyć.

 

Tę piękną i wzruszającą historię można spróbować powiązać z dzisiejszą uroczystością. Gdyby Jezus żył w naszych czasach, to mógłby oddać swe Serce do przeszczepienia komuś potrzebującemu. Serce zdrowe, serce dojrzałego mężczyzny. Jeden pacjent w ten sposób obdarzony mógłby cieszyć się życiem doczesnym jeszcze przez kilka czy kilkanaście lat. Ale Syn Boga chciał ofiarować swoje Serce nie jednemu człowiekowi, lecz każdemu, kto zechce je przyjąć, i dlatego zgodził się na to, by rzymski legionista otworzył je ostrzem włóczni. W ten sposób objawił, że Jego Serce jest dostępne dla tych, którzy kochają, i dla tych, którzy Go ranią. Jezus oddał nam całe swoje serce, czyli całą swoją miłość. To na pewno wielki powód do wdzięczności. Ale czy pomyślałeś o tym, żeby – tak jak wspomniana bohaterka książki, Megan – w poczuciu wdzięczności, spełnić Jego pragnienia? Zajrzeć do pozostawionego przez Niego „Pamiętnika”, Ewangelii, i zrealizować marzenia Boskiego Serca?

 

A co jest Jego największym pragnieniem? Podpowiada nam to dzisiejsza liturgia słowa. Fragment z Księgi Ozeasza to wspaniałe wyznanie miłości odwołujące się do konkretów z historii Izraela, które są dowodami potwierdzającymi potęgę miłości Boga. Św. Paweł w Liście do Efezjan pragnie, aby Chrystus zamieszkał w sercach Efezjan przez wiarę (por. Ef 3, 17) i by zdołali ogarnąć duchem, (…) i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę (Ef 3, 18-19). Miłość objawiona człowiekowi domaga się wzajemności. Największym pragnieniem ukrytym w Sercu Jezusa jest to, byśmy odpowiedzieli miłością na Jego miłość.

 

Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od historycznej wizyty św. Jana Pawła II w Elblągu (6 czerwca 1999). W swojej homilii poświęconej tajemnicy Najświętszego Serca Pana Jezusa papież mówił właśnie o tej odpowiedzi ze strony człowieka:

„Bracia i siostry, rozważanie miłości Boga, która objawiła się w Sercu Chrystusa, domaga się od człowieka odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale do uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania» (J 14,15). Stawia w ten sposób przed nami wezwanie, a zarazem warunek: chcesz Mnie miłować, zachowuj przykazania, przestrzegaj świętego prawa Bożego, chodź ścieżkami, które Bóg ci wskazuje, które Ja ci wskazałem przykładem mego życia”.

Nie chodzi więc o emocje, wzruszenia i sentymenty, ale o konkret, którym jest zachowywanie przykazań Bożych. To jest najlepszy wyznacznik naszej miłości do Boga. Warto więc dzisiaj zapytać samych siebie, na ile poważnie traktuję Boże przykazania, choćby te:

– pamiętaj, aby dzień święty święcić – uczestnicząc w każdą niedzielę we Mszy Świętej;
– nie zabijaj – broniąc prawa do życia nienarodzonych i na każdym etapie życia;
– nie kradnij – uczciwie rozliczając się ze swoich zobowiązań materialnych;
– nie cudzołóż – broniąc nierozerwalności małżeństwa i unikając wszystkiego, co mogłoby wpływać na jej osłabienie;
– nie mów fałszywego świadectwa – szanując dobre imię innych osób, nie powielając osądów, plotek i pomówień, choćby brzmiały wiarygodnie.

 

Na tym polega prawdziwa miłość, której zranione Serce Jezusa od nas oczekuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

o. Maciej Sadowski CSsR  (01 lipca 2011 roku, Rok A, I)

o. Piotr Świerczok CSsR  (15 czerwca 2012 roku, Rok B, II)

o. Paweł Jurkowski CSsR  (07 czerwcva 2013 rou, Rok C, I)

o. Jan Rzepiela CSsR sen  (27 czerwca 2014 roku, Rok A, II)

o. Brat Kleryk Wacław Zyskowski CSsR, student V roku WSD  (12 czerwca 2015 roku, Rok B, I)

o. Stanisłwa Paprocki CSsR  (03 czerwca 2016 roku, Rok C, II)

o. Rafał Nowak CSsR  (23 czerwca 2017 roku, Rok A, I)

o. Jerzy Krupa CSsR  (08 czerwca 2018 roku, Rok B, II)

o. Paweł Drobota CSsR  (28 czerwca 2019 roku, Rok C, I)

o. Jacek Burnus CSsR  (19 czerwca 2020 roku, Rok A, II)

o. Edmund Kowalski CSsR  (11 czerwca 2021 roku, Rok B, I)

o. Sylwester Cabała CSsR  (24 czerwca 2022 roku, Rok C, II)

o. Ryszard Hajduk CSsR  (16 czerwca 2023 roku, Rok A, I)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (07 czerwca 2024 roku, Rok B, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów obecnie przełożony domu zakonnego – Łomnica-Zdrój

o. Piotr Andrukiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy