Słowo Redemptor
Różaniec, 2021 – Zgromadzeni na świętej wieczerzy
08.04.2021
Niniejsze rozważania różańcowe pomyślane są jako pomoc w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Mają być one jedynie delikatnym wskazaniem na Jezusa, przed Którym jesteśmy. To nie rozważania są ważne, tylko On. Dlatego tak krótka ich forma. Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych na 2021 rok.
Różaniec, 2020 – Eucharystia daje życie...
08.04.2021
Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych na 2020 rok. Eucharystia daje życie..., „Wielka tajemnica wiary” – „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).
Różaniec, 2019 – W mocy Bożego Ducha, czyli jak dzięki Duchowi Świętemu stawać się mocarzem…
08.04.2021
Rozważania różańcowe – W mocy Bożego Ducha, czyli jak dzięki Duchowi Świętemu stawać się mocarzem…
Różaniec, 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!
09.04.2021
Rozważania różańcowe – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym! – Z Maryją przyjmować Dary Ducha Świętego i jak najobficiej owocować.
Różaniec, 2017 – Idźcie i głoście! Z Maryją podejmuję powołanie do głoszenia Chrystusowej Ewangelii!
01.03.2017
Rozważania różańcowe 2017 Idźcie i głoście! Z Maryją podejmuję powołanie do głoszenia Chrystusowej Ewangelii
Rozważania Różańcowe na czas Misji Świętych
04.01.2017
Z Jezusem i Maryją przez życie. Rozważania różańcowe na czas misji świętych.
Różaniec z Matką Bożą Nieustającej Pomocy
04.01.2017
O Matko Nieustającej Pomocy, Ikono miłości, Twe zatroskane spojrzenie ogarnia nasze cierpienia, a ufne spojrzenie Twojego Syna wiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca. Wspomagaj nas, Matko, byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostrom rozproszonym po całym świecie, stając się misjonarzami dobra, piękna i radości życia Ewangelią.
Różaniec ze św. Gerardem Majellą
09.10.2019
Św. Gerard Majella (1726-1755), brat zakonny ze Zgromadzenia Redemptorystów, jest autorem wielu ciekawych myśli i wypowiedzi, które pragniemy przywołać w naszej modlitwie różańcowej. Zawarł je w swoim „Regulaminie życia” i w listach pisanych w ramach kierownictwa duchowego do różnych osób. Przez wstawiennictwo świętego Gerarda i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, którą Gerard tak bardzo umiłował, polecajmy Bogu nasze intencje.

Czytelnia

Polecamy