Słowo Redemptor

Błogosławiony Kaspar Stanggassinger

 

Kasper pragnął wyjechać na misje do Brazylii. Nie dane mu jednak było ewangelizować szeroki świat, został wychowawcą młodzieży. Jej właśnie poświęcił prawie całe 4 lata swego kapłaństwa i uczył swego życiowego programu: Ja mogę, muszę i chcę zostać świętym.

Zmarł mają zaledwie 28 lat. Wyniesiony na ołtarze w 1988 roki przez Jan Pawła II.

Wspomnienie liturgiczne przypada na 26 września.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/45468/59289/26_wrzesnia_Blogoslawiony_Kaspar_Stanggassinger-wspomninie.html

 

http://www.redemptor.pl/swieci.php

 

http://www.brewiarz.pl/ix_11/2609w8/index.php3

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaspar_Stanggassinger

 

http://cssr.in/content/bl-kaspar-stanggassinger

 

http://redemptorists-cebu.com/blessed_kaspar_stanggassinger.html

 Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy