Słowo Redemptor
14 stycznia, Bł. Piotra Dondersa - wspomnienie
01.01.1970

Każde Zgromadzenie zakonne, mając swoich świętych i błogosławionych współbraci, często jest zdumione faktem, że każda z tych osób, mimo że żyła tym samym charyzmatem zgromadzenia, ostatecznie obierała swoją bardzo specyficzną drogę prowadzącą do nieba.

30 czerwca, Bł. Januarego Marii Sarnellego - wspomnienie
01.01.1970

Po co nam święci i błogosławieni? Odpowiedź mamy w kolekcie na wspomnienie Błogosławionego Januarego Marii Sarnellego, redemptorysty: aby przez głoszenie słowa Bożego i niesienie pomocy uciśnionym okazać Twoją miłość.

25 sierpnia, Bł. Metodego Trčki, męczennika - wspomnienie
01.01.1970

Kościół daje nam świętych i błogosławionych z dwóch powodów. Po pierwsze, abyśmy zachęceni przykładem ich życia, naśladowali ich, a po drugie, aby byli oni naszymi orędownikami przed tronem Najwyższego Boga, albowiem osiągnęli już chwałę zbawionych.

Sługa Boży O. Bernard Łubieński
01.01.1970

Historia życia o. Bernarda Łubieńskiego jest ciekawa i jednocześnie burzliwa. Był on synem epoki, w jakiej wzrastał, oraz w której znalazła się Polska i Kościół. Doświadczył losu emigranta, miał możliwość poznania wielu wybitnych osobowości Kościoła, które wpłynęły na jego formację i rozwój, był także świadkiem przemian społeczno – politycznych i odzyskania niepodległości przez Polskę.

01 sierpnia, Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dokt. Kościoła - wspomnienie
01.01.1970

Podczas pewnego sierpniowego spotkania z wiernymi w Castelgandolfo Benedykt XVI powrócił do tematów, które wiążą się z ogłoszonym 19 czerwca 2009 Rokiem Kapłańskim. Odniósł się wtedy do postaci, z których wspomnieniem związany jest początek miesiąca sierpnia. Wymienił świętych: Alfonsa Marię Liguoriego, Jana Marię Vianneya, Kajetana z Thieny, Dominika, a także Papieża Pawła VI. Świętego Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, którego liturgiczne wspomnienie przypada 1 sierpnia, Papież nazwał wielkim mistrzem teologii moralnej oraz wzorem cnót chrześcijańskich i pasterskich.

26 września, Błogosławiony Kaspar Stanggassinger - wspomninie
01.01.1970

Przeżywamy dzisiaj wspomnienie błogosławionego. Kaspra Stanggasingera. Urodził się on 12 stycznia 1871 roku w Berchtersgarden w rodzinie wielodzietnej. Razem z nim rodzice mieli 17 dzieci.

09 listopada, 279 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów
01.01.1970

Dnia 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Miał wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

15 marca, Św. Klemensa Marii Hofbauera – Wspomnienie
01.01.1970

„Jego życie opierało się na miłości Boga, Kościoła świętego i pragnieniu zaprowadzenia dusz do Boga”

01 sierpnia, Św. Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła – Wspomnienie
01.01.1970

Redemptoryści na całym świecie radują się dzisiaj przeżywając Uroczystość swojego Założyciela – św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787). Św. Alfonsa Marii de Liguori założył w 1732 roku Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Zgromadzenie Redemptorystów, CSsR) posłane do ubogich i opuszczonych. Był święcie przekonany, że Redemptoryści są powołani, aby idąc za Jezusem wychodzić z Ewangelią do ludzi, którzy cierpią z powodu nędzy i opuszczenia. Znakiem wyróżniającym Zgromadzenie winno być wcielenie się w sytuację opuszczenia, by wyszukiwać tych, którzy dzisiaj są zepchnięci na margines, opuszczeni przez zwyczajne duszpasterstwo kościelne.

05 stycznia, Św. Jana Neumanna, Biskupa – Wspomnienie
01.01.1970

Jak św. Jan Neumann, my również powinniśmy przyswoić sobie ducha dyspozycyjności misyjnej, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę prowadzenia z nową mocą i w odnowiony sposób dzieła ewangelizacji w świecie. To dążenie może pięknie korespondować z inicjatywami podejmowanymi obecnie w Kościele powszechnym w związku z tematem nowej ewangelizacji. Powinniśmy być otwarci na nowe metody ewangelizacji, nowe doświadczenia i nowe języki, jeśli chcemy wprowadzić w życie inicjatywy Kościoła i naszego Zgromadzenia...

Czytelnia

Polecamy