Słowo Redemptor
14 stycznia, Bł. Piotra Dondersa - wspomnienie
14.01.2018

Każde Zgromadzenie zakonne, mając swoich świętych i błogosławionych współbraci, często jest zdumione faktem, że każda z tych osób, mimo że żyła tym samym charyzmatem zgromadzenia, ostatecznie obierała swoją bardzo specyficzną drogę prowadzącą do nieba.

30 czerwca, Błogosławionego Januarego Marii Sarnellego, redemptorysty – wspomnienie
30.06.2017

Po co nam święci i błogosławieni? Odpowiedź mamy w kolekcie na wspomnienie Błogosławionego Januarego Marii Sarnellego, redemptorysty: aby przez głoszenie słowa Bożego i niesienie pomocy uciśnionym okazać Twoją miłość.

25 sierpnia, Bł. Metodego Trčki, męczennika - wspomnienie
25.08.2013

Kościół daje nam świętych i błogosławionych z dwóch powodów. Po pierwsze, abyśmy zachęceni przykładem ich życia, naśladowali ich, a po drugie, aby byli oni naszymi orędownikami przed tronem Najwyższego Boga, albowiem osiągnęli już chwałę zbawionych.

Sługa Boży o. Bernard Łubieński CSsR
10.09.2017

Historia życia o. Bernarda Łubieńskiego jest ciekawa i jednocześnie burzliwa. Był on synem epoki, w jakiej wzrastał, oraz w której znalazła się Polska i Kościół. Doświadczył losu emigranta, miał możliwość poznania wielu wybitnych osobowości Kościoła, które wpłynęły na jego formację i rozwój, był także świadkiem przemian społeczno – politycznych i odzyskania niepodległości przez Polskę.

01 sierpnia, Świetego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2017

Podczas pewnego sierpniowego spotkania z wiernymi w Castelgandolfo Benedykt XVI powrócił do tematów, które wiążą się z ogłoszonym 19 czerwca 2009 Rokiem Kapłańskim. Odniósł się wtedy do postaci, z których wspomnieniem związany jest początek miesiąca sierpnia. Wymienił świętych: Alfonsa Marię Liguoriego, Jana Marię Vianneya, Kajetana z Thieny, Dominika, a także Papieża Pawła VI. Świętego Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, którego liturgiczne wspomnienie przypada 1 sierpnia, Papież nazwał wielkim mistrzem teologii moralnej oraz wzorem cnót chrześcijańskich i pasterskich.

26 września, Błogosławiony Kaspar Stanggassinger - wspomninie
26.09.2017

Przeżywamy dzisiaj wspomnienie błogosławionego. Kaspra Stanggasingera. Urodził się on 12 stycznia 1871 roku w Berchtersgarden w rodzinie wielodzietnej. Razem z nim rodzice mieli 17 dzieci.

09 listopada, 279 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów
09.11.2017

Dnia 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Miał wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

15 marca, Św. Klemensa Marii Hofbauera
15.03.2019

„Jego życie opierało się na miłości Boga, Kościoła świętego i pragnieniu zaprowadzenia dusz do Boga”

01 sierpnia, Świętego Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2017

Redemptoryści na całym świecie radują się dzisiaj przeżywając Uroczystość swojego Założyciela – św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787). Św. Alfonsa Marii de Liguori założył w 1732 roku Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Zgromadzenie Redemptorystów, CSsR) posłane do ubogich i opuszczonych. Był święcie przekonany, że Redemptoryści są powołani, aby idąc za Jezusem wychodzić z Ewangelią do ludzi, którzy cierpią z powodu nędzy i opuszczenia. Znakiem wyróżniającym Zgromadzenie winno być wcielenie się w sytuację opuszczenia, by wyszukiwać tych, którzy dzisiaj są zepchnięci na margines, opuszczeni przez zwyczajne duszpasterstwo kościelne.

05 stycznia, Św. Jana Neumanna, Biskupa – Wspomnienie
05.01.2017

Jak św. Jan Neumann, my również powinniśmy przyswoić sobie ducha dyspozycyjności misyjnej, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę prowadzenia z nową mocą i w odnowiony sposób dzieła ewangelizacji w świecie. To dążenie może pięknie korespondować z inicjatywami podejmowanymi obecnie w Kościele powszechnym w związku z tematem nowej ewangelizacji. Powinniśmy być otwarci na nowe metody ewangelizacji, nowe doświadczenia i nowe języki, jeśli chcemy wprowadzić w życie inicjatywy Kościoła i naszego Zgromadzenia...

Czytelnia

Polecamy