Słowo Redemptor
Droga Krzyżowa, 2015 rok – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – czyli 14 okazji do nawrócenia...
18.02.2015 | Droga Krzyżowa
Panie Jezu Chryste! Przychodzisz do każdego człowieka ze słowem i czynem miłości. Najbardziej miłość do człowieka ukazałeś poprzez swoją mękę i śmierć krzyżową. Pragniemy pójść Twoimi śladami i uczyć się tej miłości. Chcemy też dawać Ci wyraz naszego nawracania się, poprzez upodabnianie się do Ciebie. Poprowadź nas, Panie! Udziel nam potrzebnych łask, abyśmy rozważając Twoją miłość do nas, całym sercem się nawrócili i jeszcze bardziej uwierzyli w Ewangelię.
Droga Krzyżowa, 2016 rok – Na Rok Życia Konsekrowanego
02.02.2015 | Droga Krzyżowa


Z woli Ojca Świętego Franciszka przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego. To wspaniała okazja, aby uświadomić sobie takie powołanie, którym Pan Bóg obdarzył niektóre osoby, ale również, by za nie się modlić. Idąc za wskazaniem samego Pana Jezusa, pragniemy także modlić się o nowe powołania do życia zakonnego. Niech to rozważanie Drogi Krzyżowej będzie taką formą modlitwy.


Droga Krzyżowa, 2017 rok – Idźcie i głoście!
26.02.2017 | Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa 2017 – Czyli 14 okazji, by iść i głosić Ewangelię!
Droga Krzyżowa, 2018 rok – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym...
08.02.2018 | Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym czyli jak przynosić owoce Ducha Świętego?...
Droga Krzyżowa, 2019 rok – W mocy Bożego Ducha...
08.02.2021 | Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa 2018 – W mocy Bożego Ducha... Duchu Święty! Ciebie posłał nam Chrystus Pan, abyś nam przypomniał wszystko i nas oświecał. Prosimy, bądź z nami w czasie rozważania męki Pańskiej, abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swego Pana i Odkupiciela. Duchu Święty prowadź!
Droga Krzyżowa, 2020 rok – Eucharystia daje życie
08.02.2021 | Droga Krzyżowa
„Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich: «Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach» (Dz 2, 42). «Łamanie chleba» oznacza właśnie Eucharystię. Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne: to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i po niej. Ustanowienie Eucharystii uprzedzało bowiem w sposób sakramentalny wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić, począwszy od konania w Getsemani. Widzimy znów Pana Jezusa, który wychodzi z Wieczernika, schodzi z uczniami w dół, ażeby przekroczyć potok Cedron i wejść do Ogrodu Oliwnego. (…) Rozpoczynało się przelewanie krwi – tej samej Krwi, którą nieco wcześniej ofiarował Kościołowi jako napój zbawienia w sakramencie Eucharystii; ostatecznie zostanie wylana na Golgocie i stanie się narzędziem naszego Odkupienia: «Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, [...] nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie» (Hbr 9, 11-12)” (Jan Paweł II, encyklika: Ecclesia de Eucharistia, nr 3).
Droga Krzyżowa, 2021 rok – Zgromadzeni na świętej wieczerzy
08.02.2021 | Droga Krzyżowa
Program duszpasterski na rok 2020/21 przebiega pod hasłem: ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY. Nakierowany jest na pogłębienie przeżywania i celebrowania Mszy świętej. Poniższe rozważania drogi krzyżowej wpisują się w to pragnienie oraz mają być choćby malutką pomocą w podprowadzeniu do jak najpiękniejszego sprawowania Liturgii. Słowem kluczowym tych rozważań jest słowo ZGROMADZENI.
Droga Krzyżowa ze św. Gerardem
10.03.2021 | Droga Krzyżowa
Rozważanie Drogi Krzyżowej ze św. Gerardem, tutaj zamieszczone, zostały opracowane w 2019 r. przez Panią Krystynę Regiec ze wspólnoty świeckich przy domu rekolekcyjnym w Lubaszowej, specjalnie na organizowane wtedy Rekolekcje dla świeckich współpracowników poświęcone św. Gerardowi.
Droga Krzyżowa
22.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Łukasza

Droga Krzyżowa
23.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Jana

Czytelnia

Polecamy