Słowo Redemptor
Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym...
14.02.2018

Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym czyli jak przynosić owoce Ducha Świętego?...

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelie

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Mateusza

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Marka

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Łukasza

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Jana

Droga Krzyżowa – Abyśmy uwierzyli…
01.01.1970

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni.Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma szczególne znaczenie i wymowę, nie tylko ze względu na rozważania czy przedstawione obrazy.Nabożeństwo Drogi Krzyżowej to rzeczywiść, która może dotyczyć każdego z nas. Ta droga, to nasz rachunek sumienia.Czy odważysz się przejść tą drogą krok po kroku?

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Droga Krzyżowa, nabożeństwo jak każde inne. Wspomnienie wydarzeń, które miały miejsce dwa tysiące lat temu, wspomnienie tej samej męki Jezusa Chrystusa. Dlatego często współczesny, nowoczesny człowiek zadaje pytanie: Czy jest sens nieustannie wspominać przecież to wszystko już było?Droga Krzyżówa to nabożeństwo, które nie tylko mówi o drodze, jaką przeszedł Chrystus, dwa tysiące lat temu, by nas Odkupić. To również prawda, która ukazuje nasze życie, które mimo cierpień, mimo łez, mimo bolesnych doświadczen jest radosne, piękne i dobre, bo jest wartością samą w sobie, bo jest darem i zadaniem, które człowiek otrzymuje od Pana Boga.

Droga Krzyżowa – 14 przystanków w życiu...
01.01.1970

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

Czytelnia

Polecamy