Słowo Redemptor

Kazania i homilie na niedziele, uroczystości i święta

VIII Niedziela Zwykła

VIII Niedziela Zwykła

26.02.2017
o. Stanisław Janiga CSsR

więcej

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

01.03.2017
o. Piotr Podraza CSsR

więcej

Czwartek po Środzie Popielcowej

Czwartek po Środzie Popielcowej

02.03.2017
o. Ryszard Bożek CSsR

więcej

Piątek po Środzie Popielcowej

Piątek po Środzie Popielcowej

03.03.2017
o. Ryszard Bożek CSsR

więcej

Św. Kazimierza, królewicza – Święto

Św. Kazimierza, królewicza – Święto

04.03.2017
o. Adam Kośla CSsR

więcej

 • 31.03.2017 Homilia-kazanie pogrzebowe... – Ja jestem drogą i prawdą, i życiem…

  „Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. I

 • 30.03.2017 Homilia-kazanie pogrzebowe... – Łazarz zasnął, lecz idę, aby go obudzić…

  Po naszym wspólnotowym i sakramentalnym dziękczynieniu pójdziemy na cmentarz i staniemy nad otwartym grobem. Wtedy przypomnimy sobie raz jeszcze słowa samego Jezusa Chrystusa: „Ja jestem zmartwy

 • 11.03.2017 Sobota Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

  Dla uczniów Chrystusa Bóg miłosierny jest wzorem doskonałości. Jezus wzywa nas, byśmy byli miłosierni jak Ojciec niebieski. Kto kocha Boga, stara się być podobnym do Niego. Doskonałość Bog

 • 10.03.2017 Piątek Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

  Wypełnić Prawo, osiągając doskonałą sprawiedliwość, to kochać Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego. Sprawiedliwość większą, wspaniałomyślną, bez granic praktykowali świ

 • 09.03.2017 Czwartek Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

  Gdy w Wielkim Poście rozlega się wezwanie do nawrócenia, chodzi najpierw o zmianę myślenia i to mojego myślenia. Nikt nie jest w stanie nikogo nawrócić. Jestem powołany, by iść i głosić E

 • 08.03.2017 Środa Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

  Słuchajmy słowa Jezusa, który jest światłem oświecającym każdego człowieka. Niech ono wzbudza w nas wiarę, a Duch Święty przemienia nas i prowadzi do coraz pełniejszego zjednoczenia z Jez

 • 07.03.2017 Wtorek Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

  Jezus dokonał dzieła Odkupienia człowieka, czyli wyzwolił go spod władzy ciemności. Nie żyjemy jednak jeszcze w ziemskim raju, skoro prosimy Ojca niebieskiego, aby nadeszło królestwo Boże i

 • 06.03.2017 Poniedziałek Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

  Jeżeli Syn Boży opowiada swoim uczniom przypowieść o Sądzie Ostatecznym, oznaczałoby to, że apeluje do nich, aby okazywali sobie nawzajem miłość braterską i jedni drugim służyli pomocą w

 • 05.03.2017 I Niedziela Wielkiego Postu

  Wielki Post, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową, to kolejny szczególny czas dany nam, abyśmy odnowili w sobie nasze chrześcijańskie powołanie, weszli w postawę nawrócenia i owocnie do

 • 04.03.2017 Św. Kazimierza, królewicza – Święto

  Święty Kazimierz, królewicz jest wzorem wiary i czystości dla młodzieży. Nie mniej winien być także wzorem służby pro publice bono; zaangażowany w te wielkiej wagi sprawy państwa, które m

Kazania i homilie obrzędowe

VideoCzytelnia

Polecamy