Słowo Redemptor

Kazania i homilie na niedziele, uroczystości i święta

Chodź na słowo...

Chodź na słowo...

21.10.2018
o. Tymoteusz Macioszek CSsR, o. Wacław Zyskowski CSsR

więcej

XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła

21.10.2018
o. Jarosław Liebersbach CSsR

więcej

XXX Niedziela Zwykła – Kościół znak obecności Boga...

XXX Niedziela Zwykła – Kościół znak obecności Boga...

28.10.2018
o. Stanisław Paprocki CSsR

więcej

XXX Niedziela Zwykła – My jesteśmy Kościołem...

XXX Niedziela Zwykła – My jesteśmy Kościołem...

28.10.2018
o. Stanisław Paprocki CSsR

więcej

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Nikt z nas nie wybrał sobie czasu, w którym przyszło mu przyjść na świat, czy żyć na tym świecie i nikt z nas nie zna dnia, w którym umrze...

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Nikt z nas nie wybrał sobie czasu, w którym przyszło mu przyjść na świat, czy żyć na tym świecie i nikt z nas nie zna dnia, w którym umrze...

30.10.2018
o. Szczepan Hebda CSsR

więcej

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Wierzę w zmartwychwstanie…

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Wierzę w zmartwychwstanie…

31.10.2018
o. Stanisław Mróz CSsR

więcej

Kazania i homilie obrzędowe

VideoCzytelnia

Polecamy