Słowo Redemptor

Kazania i homilie na niedziele, uroczystości i święta

Św. Jakuba, Apostoła – Święto

Św. Jakuba, Apostoła – Święto

25.07.2016
o. Tomasz Jakubczak CSsR

więcej

XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła

31.07.2016
o. Kazimierz Fryzeł CSsR

więcej

Św. Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła

Św. Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła

01.08.2016
o. Edmund Kowalski CSsR

więcej

Przemienienie Pańskie – Święto

Przemienienie Pańskie – Święto

06.08.2016
o. Krzysztof Dworak CSsR

więcej

Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika – Święto

Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika – Święto

10.08.2016
o. Marcin Zubik CSsR

więcej

XXII Niedziela Zwykła

XXII Niedziela Zwykła

28.08.2016
o. Edmund Kowalski CSsR

więcej

 • 28.08.2016 XXII Niedziela Zwykła

  Jezus nie podaje nam dzisiaj reguł i etykiet zasiadania przy stole, lecz daje nam podstawową lekcję o tym, jaką postawę przyjąć w życiu ze względu na Boga i królestwo Boże.

 • 10.08.2016 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika – Święto

  Diakon Wawrzyniec nie skąpił swego życia dla Boga i ludzi. Nie kalkulował, nie obliczał, ale oddał hojnie dla posługi. Siał hojnie, był radosnym dawcą, aż do śmierci.

 • 06.08.2016 Przemienienie Pańskie – Święto

  Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości (2 P 1, 16).

 • 01.08.2016 Św. Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła

  „Św. Alfons M. de Liguori – według opinii św. Jana Pawła II – był mistrzem mądrości i ojcem w wierze”, „nauczycielem życia chrześcijańskiego” i „wielkim przyjacielem ludu”.

 • 31.07.2016 XVIII Niedziela Zwykła

  Jeśli twoje życie zależy od rzeczy, to Bóg nie jest już twoim Ojcem, zaś bracia stają się rywalami. Silvano Fausti

 • 25.07.2016 Św. Jakuba, Apostoła – Święto

  Święty Jakubie, módl się za nami, módl się za tymi, którzy dziś podobnie jak ty oddają swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa.

 • 24.07.2016 XVII Niedziela Zwykła

  Kapłan i pisarz, Henri J. M. Nouwen w jednej ze swoich książek zauważa, iż Jezus nie tyle wzywa nas do tego, aby odmawiać modlitwy, lecz by modlić się nieustannie.

 • 23.07.2016 Św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy – Święto

  Św. Brigida poprzez swoje bogate życie jest dobrym krzewem, bo wydała owoc świętości, uczciwości i wytrwałości w pracy. Jest dla nas także wzorem jedności z Bogiem.

 • 17.07.2016 XVI Niedziela Zwykła – Pozwalajmy się Bogu obdarowywać…

  Dobra Nowina Gościnności – Aby służyć wszystkim, których ścieżki krzyżują się z naszymi i przekraczają progi naszych drzwi, potrzebujemy spędzać czas z Bogiem...

 • 11.07.2016 Św. Benedykta, Opata, patrona Europy – Święto

  Bł. Paweł VI, ogłaszając św. Benedykta patronem Europy, przedstawił go jako: Opata, zwiastuna pokoju, twórcę jedności, nauczyciela publicznych obyczajów, herolda religii chrześcijańskiej..

Kazania i homilie obrzędowe

VideoCzytelnia

Polecamy