Słowo Redemptor

Kazania i homilie na niedziele, uroczystości i święta

Środa Drugiego Tygodnia Adwentu

Środa Drugiego Tygodnia Adwentu

12.12.2018
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

Czwartek Drugiego Tygodnia Adwentu

Czwartek Drugiego Tygodnia Adwentu

13.12.2018
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

Piątek Drugiego Tygodnia Adwentu

Piątek Drugiego Tygodnia Adwentu

14.12.2018
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

Sobota Drugiego Tygodnia Adwentu

Sobota Drugiego Tygodnia Adwentu

15.12.2018
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu

16.12.2018
o. Arkadiusz Buszka CSsR

więcej

Poniedziałek Trzeciego Tygodnia Adwentu

Poniedziałek Trzeciego Tygodnia Adwentu

17.12.2018
o. Stanisław Paprocki CSsR

więcej

 • 02.12.2018 Przesłanie na Adwent 2018 roku

  Przesłanie na Adwent 2018 roku

 • 02.12.2018 Rozważania różańcowe – W mocy Bożego Ducha, czyli jak dzięki Duchowi Świętemu stawać się mocarzem…

  Rozważania różańcowe – W mocy Bożego Ducha, czyli jak dzięki Duchowi Świętemu stawać się mocarzem…

 • 20.12.2018 Czwartek trzeciego tygodnia Adwentu

  „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł

 • 19.12.2018 Środa Trzeciego Tygodnia Adwentu

  „Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i

 • 18.12.2018 Wtorek Trzeciego Tygodnia Adwentu

  „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, kt

 • 17.12.2018 Poniedziałek Trzeciego Tygodnia Adwentu

  „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar.

 • 16.12.2018 III Niedziela Adwentu

  „Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyn

 • 15.12.2018 Sobota Drugiego Tygodnia Adwentu

  „Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiad

 • 14.12.2018 Piątek Drugiego Tygodnia Adwentu

  „Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie

 • 13.12.2018 Czwartek Drugiego Tygodnia Adwentu

  „Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

Kazania i homilie obrzędowe

VideoCzytelnia

Polecamy