Słowo Redemptor

Kazania i homilie na niedziele, uroczystości i święta

IV niedziela zwykła

IV niedziela zwykła

30.01.2022
o. Andrzej Makowski CSsR

więcej

Ofiarowanie Pańskie – święto

Ofiarowanie Pańskie – święto

02.02.2022
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

V niedziela zwykła

V niedziela zwykła

06.02.2022
o. Kazimierz Fryzeł CSsR

więcej

VIII niedziela zwykła

VIII niedziela zwykła

27.02.2022
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

Homilia-kazanie ślubne – Dom budowany na skale…

Homilia-kazanie ślubne – Dom budowany na skale…

01.03.2022
o. Łukasz Baran CSsR

więcej

Homilia-kazanie pogrzebowe...  – Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy (Rz 6, 8)

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy (Rz 6, 8)

01.04.2022
o. Edmund Kowalski CSsR

więcej

Kazania i homilie obrzędowe

VideoCzytelnia

Polecamy