Słowo Redemptor

Kazania i homilie na niedziele, uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

26.05.2024
o. Marian Krakowski CSsR

więcej

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – uroczystość

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – uroczystość

30.05.2024
o. Grzegorz Pruś CSsR

więcej

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – święto

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – święto

31.05.2024
o. Paweł Jurkowski CSsR

więcej

Homilia-kazanie ślubne – Patrzeć spojrzeniem Boga…

Homilia-kazanie ślubne – Patrzeć spojrzeniem Boga…

01.07.2024
o. Stanisław Mróz CSsR

więcej

Homilia-kazanie chrzcielne – Największe i pierwsze przykazanie...

Homilia-kazanie chrzcielne – Największe i pierwsze przykazanie...

02.07.2024
o. Adam Dudek CSsR

więcej

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Mamy dom wieczny w niebie

Homilia-kazanie pogrzebowe... – Mamy dom wieczny w niebie

03.07.2024
o. Grzegorz Pruś CSsR

więcej

Kazania i homilie obrzędowe

VideoCzytelnia

Polecamy