Słowo Redemptor

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy – Wiara, która jest życiem blisko Jezusa daje radość życia

 

 

 

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
– święto w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)

 

 

 

 

CZYTANIA

Pierwsze czytanie:

Iz 7, 10-14
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel...

Psalm responsoryjny:

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5 i 12
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Drugie czytanie:

Ap 12, 1.3-6a. 10ab
Wielki znak ukazał się na niebie...

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Aklamacja przed Ewangelią: Łk 1, 28

Ewangelia:

J 19, 25-27
Oto Matka twoja...

 

 

 

 

List z okazji święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
o. Janusz Sok Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczną Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy chcemy przeżywać w perspektywie rozpoczynającego się wkrótce Roku Wiary, ufając głęboko, że Maryja jest naszą nieustanną Przewodniczką na drogach ciągłego poszukiwania bliskości Boga i wzrastania w bogatszym rozpoznawaniu daru wiary. Chcemy uwielbiać Boga za wszystkie rzeczy, które uczynił dla Maryi i przez Maryję. Błogosławiona, która uwierzyła (por. Łk 1, 45); szczęśliwa, bo uwierzyła. Ona towarzyszy nam od momentu narodzin aż do śmierci. Uczy, jak być szczęśliwym przez wiarę i w wierze. Każdy z nas odczuwa Jej delikatną, opiekuńczą obecność i pomoc.

 

 

Podobnie jak Ewa, matka wszystkich żyjących, była pierwszą pomocą Boga dla człowieka, tak analogicznie Nowa Ewa, Maryja, jest pomocą dla każdego z nas. Pod krzyżem, kiedy w testamencie miłości ukrzyżowanego Syna przyjęła Jego umiłowanego ucznia Jana jako swoje dziecko (J 19, 25-27), stała się Matką Kościoła wszystkich czasów i nigdy go już nie opuści.

 

Maryja napełniona Bożą łaską nieustannie opiekuje się nami, modli się i troszczy o każdego człowieka. Ta, która znalazła się w samym centrum wiary, w centrum tajemnicy Jezusa, jest i dziś dla nas niedościgłym wzorem nadziei i wiary. W oczach Maryi w przedziwny sposób odbija się boski świat odkupionego człowieka, tworząc dla niego „środowisko prawdziwego życia”.

 

Otwarty umysł ludzki naszych czasów tęskni skrycie za nową, pełną radości rzeczywistością. Czy i my nie powinniśmy za wzorem Maryi stawać się głosicielami tego nowego świata, pulsującego szczerą i głęboką wiarą? Wymaga ona czasem pracy nad umiejętnością pogodzenia naszego racjonalnego myślenia z dziecięcym zaufaniem, że dobre będzie dla nas nawet to, co na pozór wydaje się dalekie od naszych codziennych potrzeb i pragnień. Wymaga rezygnacji z siebie, z misternie usnutych planów, które zamiast ubogacać bliźniego, wynoszą na piedestał naszą pychę.

 

Historia zbawienia, oddana w ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wnika w nasze życie. Kiedy siłą wyobraźni przywołujemy Jej obraz, nasze myśli i serca biegną ku Jezusowi. To Jezus, Najświętszy Odkupiciel, otwiera przed nami Boży świat, w którym wezwani jesteśmy do spojrzenia poza wszelkie horyzonty naszego ziemskiego zaangażowania, przywiązań i przyzwyczajeń tak mocno związanych z ludzkimi słabościami. Z oczu Maryi i Jezusa promieniuje tęsknota za „nowymi niebiosami i nową ziemią”, za nowym światem, w którym jest wybawienie ze wszelkich niepewności, ze słabości wiary i kruchości nadziei współczesnego człowieka.

 

 

 

Modląc się dziś do Matki Bożej, pragniemy Jej nieustannej obecności w naszym życiu, pragniemy, by zawsze była w naszej pamięci i czyniła z nas ludzi dobrych i szlachetnych, oddanych braciom i siostrom, całemu Kościołowi.

 

O Matko Nieustającej Pomocy, Matko Odkupiciela i Matko naszej nadziei! Wspieraj nas, o Maryjo, abyśmy postępując zgodnie z naszym powołaniem, dawali świadectwo Ewangelii i pozostawali wierni Twojemu Synowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

o. Janusz Sok CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy