Słowo Redemptor

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – święto

 

 

 

Poniedziałek, 31 maja 2012 roku, VIII tydzień zwykły, Rok B, II

 

 

 

 

 

 

 

1. Maryja nawiedzająca Elżbietę

 

Archanioł Gabriel przychodzi do Dziewicy z Nazaretu ze szczególnym posłannictwem od Boga. Zastaje Maryję w domku nazaretańskim rozmodloną i skupioną. Skierowuje, więc do niej słowa pozdrowienia: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zastanawia się nad sensem tego wydarzenia! Nie mogąc zrozumieć go do końca popada w rozterkę, a nawet można by powiedzieć w strach! Boży wysłannik uspokaja Maryję mówiąc jej: „Nie bój się Maryjo! Znalazłaś Łaskę u Boga!”, czyli: „Bóg Cię umiłował szczególną miłością i chce przez Ciebie dokonać wielkiego dzieła Zbawienia grzesznej ludzkości. Masz zostać Matką Zbawiciela świata, ale Bóg chce, abyś się dobrowolnie na to zgodziła”. Ona przyjmuje Bożą wolę całym sercem i od tej chwili w Jej łonie odwieczny Syn Boga staje się człowiekiem.

 

Maryja zostaje napełniona Bogiem. Staje się swoistego rodzaju monstrancją! Będąc przepełniona Bogiem nie może i nie chce tego Boga zatrzymać tylko dla siebie! Idzie więc tam, gdzie potrzebne są jej pracowite ręce i jej kochające serce. Idzie do brzemiennej Elżbiety, aby w tamten dom zanieść Boga; Źródło radości i pokoju. Aby tym Jej Bogiem i Jej synkiem obdarować dom swojej kuzynki. Idzie po to, aby Jan noszony w łonie Elżbiety został uświęcony jeszcze przed swoim narodzeniem. On przecież ma być Poprzednikiem Pańskim i największym z proroków! Trzeba więc zanieść tam Boga, Źródło wszelkiej świętości.

 

Wnosząc Boga w dom Zachariasza i Elżbiety wnosi tam równocześnie pokój i radość. Maryja nawiedzająca Elżbietę to Maryja dająca Boga drugiemu człowiekowi. To kobieta obdarowująca pomocą, pokojem i radością człowieka, który jest w potrzebie. Ewangelista Łukasz zaznacza, że Maryja poszła „z pośpiechem” czyli bardzo Jej zależało na tym, aby jak najszybciej zanieść Boga w tamten dom w Ain Karim.

 

2. Napełnić się Bogiem

 

Jaki wniosek z tego wydarzenia nasuwa się dla nas? Trzeba naśladować Maryję, czyli nieść Boga do innych ludzi. Aby jednak móc to czynić, trzeba najpierw siebie napełnić Bogiem, czyli łaską Bożą, Bożą świętością. Trzeba najpierw otworzyć swoje wnętrze na rzeczywistości Boskie i pozwolić tym rzeczywistościom w nas działać i wewnętrznie nas przemieniać!

 

3. Nieść Boga innym

 

Dopiero wtedy, kiedy sami zostaniemy napełnieni Bożą łaską, Bożym pokojem, Bożą radością i Bożą świętością możemy z tym bogactwem iść do innych i ofiarować je napotykanym po drodze ludziom. Dzielić się tym wspaniałym Darem podobnie jak Maryja. Tego boskiego Daru trzeba w sobie bardzo pilnie i starannie strzec, aby nie wyrwał go z naszych serc wróg, czyli szatan. Maryja dawała ludziom swojego Syna. Dała go pasterzom w Betlejem, dała go trzem Mędrcom , ale nie podała go nigdy Herodowi! Przed Herodem Go strzegła! Przed Herodem uciekała z Jezusem do Egiptu na wygnanie! My również musimy Jezusa w nas strzec i pilnować, aby On zawsze był w nas i abyśmy mogli Go nieść potrzebującym Go braciom i siostrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładowca, Misjonarz i Duszpasterz, obecnie emeryt – Paczków

o. Jan Rzepiela senior CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy