Słowo Redemptor

Poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, I tydzień Adwentu, Rok B, II

 

 

 

 

 

Wiara i pokora lekarstwem na cierpienie ciała i ducha

 

W dzisiejszych czasach ludzie przeważnie narzekają na swoich pracodawców. Mówią, że brakuje im pokory. Uważają, że pracodawcy mają wysokie mniemanie o sobie, są pyszni, zapatrzeni w siebie, nieuczciwi i chciwi na grosz, że oszukują i wykorzystują pracowników. Rzadko kiedy można usłyszeć pozytywne, pochlebne opinie o przełożonych i pracodawcach.

 

 

W takiej sytuacji Ewangelia zaskakuje. Oto setnik, przełożony troszczy się o swojego podwładnego. Pracodawca jest wrażliwy na cierpienie i chorobę podwładnego. Dowódca wojskowy sam szuka lekarza, który uleczy sługę. Z tego powodu zwraca się do Jezusa, a Jezus wysłuchuje go i podczas rozmowy pochwala jego wiarę i pokorną postawę: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Te same słowa wypowiadamy w czasie Eucharystii przed przyjęciem Jezusa w Komunii św.

 

W życiu potrzeba wiele pokory, aby przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi, a także wiary, aby uznać, że to Bóg jest Tym, który przynosi uzdrowienie.

 

 

Jaka jest moja wrażliwość na drugiego człowieka?

 

Czy z wiarą i pokorą przystępuję do Komunii św.?

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów - Rowy

o. Mariusz Więckiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy