Słowo Redemptor

Środa pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Środa, 30 listopada 2011 roku, I tydzień Adwentu, Rok B, II
Święto św. Andrzeja Apostoła

 

 

 

 

 

 

Odnowić więź z Jezusem i Kościołem

 

Chcemy tego czy nie, to jesteśmy ze sobą powiązani najrozmaitszymi przynależnościami, zależnościami, powinnościami, związkami, czyli żyjemy dzięki więziom. Biada temu, kto wmówi sobie, że inni nie są mu potrzebni, a także, że on jest pozostałym niepotrzebny. W końcu „nikt nie jest samotną wyspą”. To dzięki urodzeniu, wychowaniu i życiu w rodzinie poznajemy jak ważne są żywe więzi między ludźmi.

 

 

Święto Apostoła Andrzeja jest okazją do odnowienia naszej więzi z Kościołem, którego początkiem stała się wspólnota dwunastu Apostołów. Przynależymy do Jezusa i Kościoła, dlatego, że ktoś przekazał nam wiarę. Podobnie było z dzisiejszym patronem, który początkowo był uczniem Jana Chrzciciela i pod jego wpływem poszedł za Chrystusem. W ten sposób stał się pierwszym powołanym przez Jezusa na Apostoła. Jednak Andrzej nie tylko sam przystąpił do Chrystusa, ale także przyprowadził swojego brata Piotra. Jednak Apostołowie Andrzej i Piotr nie od razu na stałe połączyli się z Jezusem. Po pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei do swoich zajęć. Byli zamożnymi rybakami, skoro mieli własne łodzie i sieci. Tam ich Chrystus po raz drugi wezwał, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.

 

Na przykładzie życia Apostoła Andrzeja wyraźnie widać, że od naszej wiary zależy czyjeś poznanie Jezusa i nawrócenie. Inni ludzie potrzebują i czekają na nasze świadectwo. Jest to bardzo konkretny udział w apostolskiej misji Kościoła.

 

 

Co mogę zrobić, aby moja więź z Jezusem i Kościołem pogłębiała się?

 W jaki sposób mogę dziś przekazywać wiarę i dawać świadectwo innym ludziom?

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów - Rowy

o. Mariusz Więckiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy