Słowo Redemptor

V niedziela wielkanocna

 

 

 

Niedziela, 06 maja 2012 roku, V tydzień wielkanocny, Rok B, II

 

 

 

 

 

„Trwajcie mocni w wierze” – takie było przesłanie pielgrzymki Ojca świętego Benedykta XVI do Polski w 2006 roku. Zwrócił się do nas z wezwaniem abyśmy byli wytrwali na drodze wiary. Przypomniał wtedy słowa błogosławionego Jana Pawła II, które wypowiedział do Polaków w 1979 roku: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”.

 

 

Dzisiaj, w Ewangelii którą wysłuchaliśmy, Jezus zaprasza nas, abyśmy żyli w zjednoczeniu z Nim. Tą drogą trwania w Jezusie jest wiara. To właśnie dzięki wierze jesteśmy w stanie utrzymywać stałą wieź z Bogiem. Więź ta jest potrzebna nam tak, jak konieczne jest zjednoczenie latorośli z winnym krzewem, aby latorośl mogła przynosić owoce. Podobnie jest w naszym życiu. Dzięki wierze jesteśmy w stanie cieszyć się w pełni pięknem życia, którego źródłem jest Bóg i przynosić owoce tego zjednoczenia, jakimi są dary Ducha Świętego.

 

Wiara poszerza nasze horyzonty i otwiera na prawdziwe życie. Niejednokrotnie przyjmujemy do naszej świadomości i uważamy za godnie przyjęcia tylko to, co jesteśmy w stanie poddać naszej kontroli. Wielu współczesnych ludzi uważa, że Bóg jest nie do ogarnięcia przez ludzki umysł, więc On nie istnieje. Ludzie tacy wybierają styl życia, jakby Boga nie było. Życie takie podobne jest do latorośli oderwanej od winnego krzewu. Po jakimś czasie taka latorośl skazana jest na uschnięcie.

 

Wiara otwiera nas natomiast na rzeczywistość, która przekracza nasze ludzkie granice, czyli na obecność Boga. Człowieka, który przeżywa swoje życie w wierze do Boga, Jezus porównuje do winnej latorośli, która przynosi obfite owoce. Jakże potrzebne jest obecnie takie spojrzenie wiary. Benedykt XVI przypomniał nam o tym w czasie swojej pielgrzymi, a w tym roku zaprasza wszystkich ochrzczonych do odnowienia swojej wiary, poprzez ustanowienie roku wiary, który rozpocznie się od najbliższego Adwentu.

 

Niektórzy ludzie uważają, że wiara to skok w ciemność. Tymczasem jest ona czymś całkowicie przeciwnym. Wierzyć, oznacza pozwolić się poprowadzić Bogu przez życie.

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam w jaki sposób możemy doświadczyć tego Bożego prowadzenia. Jesus mówi do nas: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”.

 

Możemy doświadczyć prowadzenia nas przez Boga dzięki przyjęciu do naszego życia Jego słowa oraz dzięki modlitwie. Słowo Boże odnajdujemy na kartach Pisma świętego. W świetle dzisiejszej Ewangelii warto zadać sobie pytanie: jak często sięgam po księgę Pisma świętego i rozważam to, co Bóg do mnie mówi? Jak wygląda moja modlitwa?

 

Pewna kobieta przeżywała trudności rodzinne. Nie wiedziała gdzie szukać siły do wytrwania w miłości małżeńskiej, oraz gdzie szukać siły do przebaczenia za doznane krzywdy. Było jej coraz trudniej i pogrążała się w coraz większej desperacji. Umocnieniem stały się dla niej słowa z Pisma świętego, które zostały do niej skierowane przez księdza, do którego udała się z prośbą o pomoc. Były to słowa z księgi proroka Izajasza: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan”. Słowa te przyjęła z wiarą i zaczęła na modlitwie powierzać Bogu tę trudną sytuację, w której się znajdowała z ufnością, że Bóg jest z nią. Dzięki przyjęciu słowa Bożego i modlitwie zaczęła odzyskiwać siłę do życia oraz siłę do stawienia czoła trudnościom, które ją wcześniej przytłaczały.

 

 

Jezus wzywa nas dzisiaj do tego, abyśmy w zjednoczeniu z Nim poszukiwali siły do życia. „Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę” – to zachęta dla nas, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, lecz na modlitwie i z wiarą w Jego obecność pośród nas, powierzali Mu siebie samych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Wykładowca teologii pastoralnej w Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie,
Dyrektor Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów oraz Dyrektor Domu Rekolekcyjnego CADR – Kraków

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy