Słowo Redemptor

Czwartek drugiego tygodnia Adwentu

 

 

 

Czwartek, 13 grudnia 2012 roku, II tydzień Adwentu, Rok C, I

 

 

 

 


Kto jest największy w Królestwie Bożym? Jezus w dzisiejszej ewangelii stwierdza,  że „najmniejszy w królestwie nieboskim większy jest niż on (Jan Chrzciciel)”.

 

 

Wszystko się komplikuje kiedy próbujesz wystawiać ludziom oceny i ich klasyfikować. Jezusowa ocena Jana Chrzciciela, dotyczy nie stopnia świętości ile obecności królestwa Bożego, które zapoczątkował Jezus, a które jest wpisane w życie człowieka – świadomie opowiadającego  się za Jezusem.

 

Jeżeli uczniowie królestwa są więksi niż Jan, to nie dlatego, że są świętsi, ale dlatego że głoszą pełniejsze przesłanie o królestwie, niż Jan mógł to uczynić. Nie potrzebujemy porównywać się z Janem Chrzcicielem lub z kimkolwiek innym. To co trzeba nam czynić, to być autentycznymi uczniami, w pokorze postępującymi drogą Jezusa.

 

 

Rola Jana Chrzciciela odwzorowuje się w każdym, kto idzie za Jezusem. Jest to typowo adwentowe zadanie. Przygotować drogę,  by Chrystus i Jego Królestwo mogły znaleźć miejsce w sercach ludzi. Tak, jak wypowiadamy w modlitwie odmawianej w brewiarzu każdego rana, a będącą radosną pieśnią dziękczynną, którą według Ewangelii św. Łukasza (1, 68-79) wypowiedział Zachariasz po narodzinach swojego syna, Jana Chrzciciela:

„A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Zamość

o. Andrzej Szorc CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy