Słowo Redemptor

Rozważania na Drugi Tydzień Adwentu – Sobota

 

Rozważania na Drugi Tydzień Adwentu

Sobota Drugiego Tygodnia Adwentu

15 grudzień 2012 rok

 

CZYTANIA

Bóg daje znaki, aby pokazać to, co ma zamiar zrobić.

 

Jan Chrzciciel jest jednym z takich znaków, który wskazał na Jezusa i przygotował Jego przyjście. Wypełnił on podstawowe zadanie wszystkich proroków: być ręką wskazującą przychodzącego Mesjasza.

 

Jan jest ostatnim i największym prorokiem starego przymierza. Żydzi spodziewali się, że gdy Mesjasz przyjdzie, pojawi się z nim również prorok Eliasz, który ogłosi jego obecność. Właśnie Jan Chrzciciel wypełnia rolę Eliasza i przygotowuje drogę na przyjście Chrystusa, głosząc chrzest nawrócenia i odnowy.

 

My również, zanurzeni w adwentowe czuwanie, musimy znów przygotować się na przyjcie Pana odwracając się od grzechu i tego wszystkiego, co powstrzymuje nas od życia wartościami ewangelii.

 

Czy jesteś przygotowany na spotkanie z Panem kiedy powróci w chwale?

 

W tym adwentowym czasie módlmy się by nikt nie został pozbawiony przyjaciół, znajomych, nowych ewangelizatorów, którzy podobnie jak prorocy, będą w stanie przynieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu.

 

O. Andrzej Szorc CSsR – Misjonarz Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie – Zamość

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy