Słowo Redemptor

Wtorek pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

Wtorek, 04 grudnia 2012 roku, I tydzień Adwentu, Rok C, I

 

 

 

Wtorek pierwszego tygodnia Adwentu
04 grudzień 2012 rok

 

 

 

 

 

Poznać Jezusa Chrystusa, znaczy posiąść największy i najważniejszy skarb. W Biblii „poznać” kogoś oznacza wejść z nim w bliskie stosunki; mieć osobistą relację.

 

 

Kto jest zdolny „poznać” Jezusa? Komu Bóg-Ojciec objawia tajemnicę Syna? Ewangelicznym prostaczkom; pokornym wierzącym; ludziom, którzy uznają swą zależność od Boga.

Tylko anawim tzn. pokorni – ubodzy Jahwe dostępują zaszczytu „poznania” Syna. To ci, którzy są zmiażdżeni przez możnych. To ci, którzy niosą ciężar bezbożnego świata. Nie usłyszymy o nich w znanych i rozkrzyczanych środkach masowego przekazu. Nie zobaczymy ich w reklamie. Ale oni istnieją! I są – wbrew pozorom – najszczęśliwszymi i najmądrzejszymi ludźmi na tym świecie!

 

Poznali Boga tzn. mają osobistą relację z Ojcem i Synem w Duchu Świętym.

 

Czy jesteś pokornym wierzącym? Czy masz osobistą relację z Bogiem?

 

 

W roku wiary jesteśmy wezwani do pielęgnowania bliskiej relacji z Bogiem.

To jedyna – nie jedna „z” – rzeczywistość, która się liczy.

 

 

 

 

 

 

Studia doktoranckie z zakresu Teologii Pastoralnej na KUL-u oraz Tirocinium Pastoralne Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
(wewnętrzne studium Zgromadzenia przygotowujące do prowadzenia Rekolekcji i Misji) – Lublin

o. Marcin Zubik CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy