Słowo Redemptor

Droga Krzyżowa – Abyśmy uwierzyli…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest miłością: Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana”.

(Benedykt XVI, List apostolski Porta Fidei, nr 1)

 

Powyższe słowa papieża Benedykta XVI, są wprowadzeniem w ogłoszony 11 października 2012 roku Rok Wiary, który rozpoczął się w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Tego samego dnia upłynęło także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, promulgowanego przez błogosławionego Jana Pawła II.

 

 

Droga Krzyżowa, którą proponujemy jest dzisiejszą wspólną drogą Jezusa, Maryi, skazańców, żołnierzy, gapiów, wierzących i niewierzących, na której stajemy przed „zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (Porta Fidei, nr 6).

 

 

 

 

 Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy