Słowo Redemptor

Sobota piątego tygodnia Wielkiego Postu

 

 

 

Sobota, 23 marca 2013 roku, V tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

 

 

 

 

Liturgia Słowa z dzisiejszej soboty przygotowuje nas na przeżywanie Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Coraz wyraźniej wybrzmiewa zaproszenie do nawrócenia – „Odrzucicie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha”.

 

 

O własnych siłach nie jesteśmy jednak utworzyć sobie nowego serca. Tym, którzy na nowo stwarza w nas czyste serce jest Jezus. Prorok Ezechiel zapowiada Jego przyjście i ukazuje, że to ponowne stworzenie jest uprzedzającą inicjatywą Boga. Pogrążeni w ciemności grzechu, albo skoncentrowani wyłącznie na tym co ziemskie, nie jesteśmy w stanie dostrzegać obecności Boga w naszym życiu. Zranieni przez podziały i spory nie wierzymy, że można jeszcze doświadczyć pokoju i jedności.

 

Źródłem trwałego pokoju jest zjednoczenie z Bogiem. Mówi nam o tym dzisiejsze pierwsze czytanie: „Zawrę z nimi przymierze pokoju. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę im Bogiem, oni zaś będą moim ludem”.

 

Obietnica jest piękna, lecz w naszej zatwardziałości i pysze nie zawsze jesteśmy gotowi ją przyjąć. Ukazane jest to w Ewangelii. Przeciwko Jezusowi – Księciu Pokoju – zostaje zawiązany spisek w celu skazania go na śmierć. Jednak ci wszyscy, którzy w swoich knowaniach byli przekonani, że w ten sposób doprowadzą do zakończenia sprawy Jezusa z Nazaretu, w swojej ograniczoności nie zdają sobie nawet sprawy, że Bóg ma o wiele większe plany, które przekraczają granice śmierci i popełnionego przez nich grzechu.

 

 

Dzisiejsze Słowo Boże jest dla nas zaproszeniem, aby nie zrażać się przeciwnościom, które spotykamy w naszym życiu. Jeżeli cierpienia i przykrości, które doświadczamy będziemy w stanie przeżywać w zjednoczeniu z Jezusem, będziemy odnajdziemy pokój. Jezus daje nam świadectwo, że Bóg jest o wiele większy do najbardziej nawet ciemnych planów ludzi zniewolonych kłamstwem szatana. Ostateczne zwycięstwo należy do Boga.

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Wykładowca teologii pastoralnej w Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów
w Tuchowie, Dyrektor Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów oraz Dyrektor Domu Rekolekcyjnego CADR – Kraków

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy