Słowo Redemptor

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

 

 

 

Niedziela, 24 marca 2013 roku, Wielki Tydzień, Rok C, I

 

 

 

 

 

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry

 

Niedzielą Palmową, Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. Tydzień ten, w kontekście roku liturgicznego zajmuje wyjąktowe miejsce. W ciągu całego roku, ale w sposób szczególny w Wielkim Tygodniu, którego centrum jest Triduum So. Krzysztofcrum, „obchodząc Misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia” (KL 102).

 

Przeżywamy też Rok Wiary, ogłoszony przez papieża-emeryta Benedykta XVI. Również w tym kontekście możemy spoglądnąć dziś na Wielki Tydzien jako na szczególny Tydzien Wiary. Możemy również raz jeszce wsłuchać się w słowa wypowiadane w każdej Mszy Świętaj: „Oto wielka tajemnica wiary”.

 

Tak, Wielki Tydzień, to również Wielka Tajemnica Wiary. Dla wielu chrześcijan, poddanym wpływom sekularyzacji, Wielki Tydzień, być może stracił już swój głęboki sens. Być może to tylko jeden z 53 tygodni roku!

 

Jako chrześcijanie nie możemy jednakże zapomnieć, że Wielki Tydzień, który dziś rozpoczęliśmy Palmową Niedzielą, to również Wielka Tajemnica Wiary.

 

 

To właśnie wiara w Chrystusa, w kontekście tej Niedzieli, pozwala nam wznieść gałązki palm i głosić z radościa, tak pogmatwanemu i zagubionemu światu: „Błogosławiony Król który przychodzi w imię Pańskie” (Łk 19, 38).

 

To właśnie wiara w Chrystusa, w kontekście Palmowej Niedzieli, nie pozwala zamilknąć tam gdzie chodzi o prawdę o Bogu, o człowieku, o Kościele, o wierze, pomimo że tak często w zamian zostajemy obrzucani kamieniami nienawiści i oszczerstw (Łk 19, 40).

 

To właśnie wiara w Chrystusa, w kontekscie pierwszego dnia Wielkiego Tygodnia, pozwala wsłuchać się w Słowo krzepiące, które każdego rana pobudza chrześcijanina – ucznia, aby je przyjąć i nim ożywić swoją działalność i swoje życie (Iz 50, 4-5).

 

To właśnie wiara w Chrustusa, w kontekscie Niedzieli Palmowej, pozwala przyjąć postawę sługi w służbie światu i Kościołowi, i odrzucić pokusę która hołduje władzy, wyższości, tak często kosztem ludzkiej godności (Flp 2, 6-11).

 

To właśnie wiara w Chrystusa, w kontekście Wielkoczwartkowego Krzyżma Świętego pozwala dostrzec w posłudze kapłańskiej, tak bardzo często ograniczonej ludzkimi słabościami, „drugiego Chrystusa” („alter Christus”), który przychodzi do człowieka mocą sakramentalnej łaski.

 

To właśnie wiara w Chrystusa, pozwala przystąpić do Wielkoczwartkowego stołu eucharystycznego i dostrzec w postaci chleba i wina, prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa wydane dla naszego zbawienia.

 

To właśnie wiara w Chrystusa, pozwala upaść na kolana, w wielkopiątkowej adoracji, przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego i chlubić się krzyżem (Ga 6, 14), gdy tak wielu go odrzuca czy ściąga ze ścian mieszkań i miejsc publicznych.

 

To właśnie wiara wzmocniona wielkopiątkowym świadectwem Chrystusa z wysokości krzyża pozwala przebaczyć naszym winowajcom: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).

 

To właśnie wiara wzmocniona Chrystusowym opuszczeniem na krzyżu pozwala doświadczyć Bożej obecnosci w cierpieniu i doświadczeniu i w ręce Ojca powierzyć losy własnej egzystencji (Łk 23, 46).

 

To właśnie wiara w Chrystusa w blaskach Paschału pozwala wyśpiewać z radością wielkanocne Alleluja, i pozwala cieszyć się obecnością Zmartwychwstałego Pana.

 

Ta właśnie wiara, zrodzona w wodach chrztu świętego i odnowiona tajemnicą Wielkiego Tygodnia, i tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, pozwoli ci spotkać się z Chrystusem i podążyć za jego śladem, tak aby w jego imię „owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).

 

 

Oto Wielki Tydzień który dziś rozpoczynamy! Oto wielka Tajemnica Wiary! Oto Wielka Tajemnica Wiary Kościoła! Oto Wielka Tajemnica twojej wiary!

 

Dlatego w ciągu tego Tygodnia i tego Triduum, w sposób szczególny, „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Amen.

 

 

 

 

 

 

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej, obecnie Misjonarz w Wiceprowincji Bahia (Itabuna, Brasil) – Brazylia

o. Krzysztof Dworak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy