Słowo Redemptor

Dzień Świętości Życia – 08 kwiecień 2013 rok

 

 

 

 


W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia), obchodzony będzie w całej Polsce Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 roku jako odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium Vitae” („Ewangelia Życia”).

 

Natomiast Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku ustanawia dzień 24 marca jako Narodowy Dzień Życia, określając jednocześnie jego cel:

 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia. Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia.

 

§ 2. Narodowy Dzień Życia będzie odtąd obchodzony corocznie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

 

 


 Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy