Słowo Redemptor

286. Rocznica założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

 

 

 

Piątek, 9 listopada 2018 roku, XXXI tydzień zwykły, Rok B, II

 

 

 

 

 

 

 

286. Rocznica założenia

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

 

 

 

 


„Idźcie i głoście światu Ewangelię!” To zadanie 286 lat temu powierzył Pan Bóg także redemptorystom. Dziś świętujemy kolejną rocznicę powstania Zgromadzenia.

 

 

„Idźcie…!” To wezwanie odkrył św. Alfons – założyciel Zgromadzenia. Odkrywali go również i realizowali na przestrzeni lat święci i błogosławieni redemptoryści: św. Klemens Hofbauer, św. Jan Neumann, św. Gerard Majella, bł. Kasper Stanggassinger, bł. Piotr Donders, Sługa Boży o. Bernard Łubieński i wielu innych znanych i może mniej znanych redemptorystów. Każdy z nich tworzy historię Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Niby żywe kamienie stają się wzorem i inspiracją dla nas – dzisiejszych głosicieli obfitego Odkupienia. To oni prowadzeni przez Ducha Świętego wypełniali misyjny charakter naszego Zgromadzenia.

 

„Idźcie…!” To Jezusowe wezwanie jest ciągle aktualne i naglące. Coraz mniej ludzi „wydaje się” samych przychodzić i szukać Jezusa w sakramentach, w modlitwie, w katechezach. To ich trzeba szukać. Trzeba stawać się dla nich świadkami Odkupiciela i głosicielami miłosiernej miłości Boga. Ciągle pozostaje pytanie, jak to skutecznie czynić...

 

„Idźcie…!” To Bóg pierwszy wyszedł i ciągle idzie w stronę człowieka. W Jezusie Chrystusie zbliżył się do nas, stał się Człowiekiem poszukującym człowieka. Szukał „zagubionej drachmy”, „poranionej owcy”, „siedzącego na sykomorze Zacheusza” czy „celnika Mateusza”. To Jezus, Najświętszy Odkupiciel, docierał do ludzkich serc i przemieniał je swoją miłością.

 

„Idźcie…!” To wychodzenie redemptorystów dokonuje się w imieniu Jezusa. To On stanowi istotę powstałego 286 lat temu Zgromadzenia. To u Niego łaska i u Niego obfite Odkupienie (por. Ps 130, 7). To On stał się jedynym Odkupicielem człowieka. W każdym misjonarzu redemptoryście i w całym Zgromadzeniu istnieje to głębokie doświadczenie i pamięć o obfitym Odkupieniu. I w tylu miejscach na świecie jest ono ciągle głoszone.

 

„Głoście…!” To główne zadanie Zgromadzenia Redemptorystów. Przez misje parafialne, rekolekcje, kazania, katechezy, współpracę ze świeckimi jest ono realizowane od tylu już lat. Głosząc Boże słowo, stajemy się świadkami, że przybliża się do nas królestwo Boże. To przez przepowiadanie obfitego Odkupienia dociera do człowieka prawda o potrzebie nawrócenia, zmianie życia, szukania tego, co najważniejsze, by nie utracić Zbawienia.

 

„Idźcie i głoście…!” Świętując kolejne „urodziny”, dziękujemy Bogu, że zaprosił nas, abyśmy szli i głosili. Że spojrzał na nas, umiłował nas i zaprosił, byśmy się stali Jego uczniami i towarzyszami.

 

 

Bogu, który jest Panem historii, dziękujemy za świętego założyciela, świętych i błogosławionych współbraci, i prosimy, jako polscy redemptoryści, o beatyfikację naszego współbrata – Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, misjonarza niosącego nadzieję. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Szczecin

o. Stanisław Janiga CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy