Słowo Redemptor

Droga Krzyżowa

 

 

 

Droga Krzyżowa

(Manga version)

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Będzie ona szczególna, nie tylko ze względu na przedstawione w niej obrazy, czy rozważania. To obraz, który może dotyczyć każdego z nas. Ta droga, to nasz rachunek sumienia. Czy odważysz się przejść tą drogą krok po kroku?

 

 

 

STACJA I Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Niesprawiedliwość

 

Sąd orzeka, iż Jezus Chrystus z Nazaretu, urodzony w Betlejem, syn Maryi i Józefa, jest niewinny podburzania ludu ani jakiegokolwiek innego wykroczenia, gdyż jest bez grzechu. Mimo to sąd skazuje Jezusa Chrystusa na karę śmierci poprzez ukrzyżowanie na wzgórzu Golgota.

Jako uzasadnienie wyroku sąd orzeka, co następuje: strach sędziego przed ludem, zawiść faryzeuszów, hipokryzję ludu oraz mój grzech…

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

STACJA II Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Fałsz

 

„To dla twojego dobra! Wszystko będzie ok. Jak będzie coś nie tak, to Ci pomożemy”. Powiedzieli przyjaciele knujący spisek. Jakże często ten, który podaje się za mojego przyjaciela okazuje się moim wrogiem. Dlatego tak łatwo szatan skusił pierwszych ludzi, bo kusił ich "dla dobra Adama i Ewy…"

„Nic się nie stanie! Polaku nic się nie stanie”. Możesz kraść, ale tak by nikt cię nie przyłapał. Możesz kłamać i oszukiwać, ale tak by się nikt nie zorientował. Przecież nic się nie stanie!

Panie Jezu, daj nam właściwe rozeznanie między dobrem a złem.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

STACJA III Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Pijaństwo

 

Czy dziś cała radość z życia polega na tym, aby żyć jak zwierzęta? Potaplać się w błocie, żreć, pić i tyć? Leniwie trwać w swoim egoizmie, skudlić i spaskudzić swoje życie w zgniliźnie? Takie życie sobie wymarzyłem?! Potrzebuję autentycznej radości, a nie hektolitrów wódki. Potrzebuję szczęścia, a ono nie jest mierzone ilością zniszczonych mebli i potłuczonych kufli na imprezach.

Może boję się, że mnie wyśmieją gdy powiem „nie” dla alkoholu. Do tego ten przyjacielski szantaż „no ze mną się nie napijesz”?!

Panie Jezu przebacz nam i naucz nas żyć w szczęściu zamiast w pijanej rozpuście.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

STACJA IV Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Pośpiech

 

„Nie mam czasu!”. Najczęstsza odpowiedź w historii ludzkości w reakcji na jakąkolwiek prośbę. Co chwila ludzie gdzieś się spieszą, za czymś gonią. Terminy, kalendarze, zadania domowe, projekty, referaty, kursy, praca, nauka…

Brakuje czasu na wspólny obiad przy stole, brakuje czasu na spotkanie z babcią, brakuje czasu na niedzielną Eucharystię… Brakuje czasu by żyć…

Panie Jezu, naucz nas ignorować ten pędzący świat, a pokaż nam jak żyć w zgodzie z własnym rytmem serca.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

STACJA V Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

  

Lenistwo

 

Ilu ludzi potrzebujących pomocy spotkałem na swojej drodze życia?! Ilu załamanych?! Ilu upadłych?! Ile tu do roboty! Ile tu można powiedzieć słów. Ile można dobrych uczynków zrobić…

Ale mnie się nie chce! Jestem samolubnym leniem, mam swój świat i jest mi w nim dobrze.

Panie Jezu, naucz mnie z pokorą przyjmować powierzone mi obowiązki, bym bez szemrania robił to co do mnie należy.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

STACJA VI Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

 

 

Pogoń za sensacją

 

Nie od razu tłum ludzi rzucił się, by pomóc uwięzionemu w aucie biedakowi, podczas wypadku samochodowego. Najpierw robili zdjęcia telefonami komórkowymi i tabletami.

Dziś, marketing stał się Bogiem. Ma być kolorowo, głośno i żeby bulwersowało, albo szokowało. Tylko po co? Czyż nie tęsknię za normalnością?

Panie Jezu, spraw bym częściej poszukiwał Ciebie aniżeli sensacji.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

 

STACJA VII Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

 

 

Konsumpcjonizm

 

W łazience nie ma jacuzzi? Panie Boże, jak żyć?! Mam coraz większe wymagania, a potrzeba mi tak niewiele. Może nie zauważyłem, ale coraz więcej rzeczy mi się po prostu należy. Tłumaczę to sobie standardem życia, postępem i innymi pięknie brzmiącymi słówkami.

Panie Jezu, Ty mówiłeś, że żyjemy cali zatroskani o codzienne sprawy, a potrzeba nam tak niewiele. Uwolnij nas od samolubnej chciwości i ubogać nas duchowym ubóstwem.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

 

STACJA VIII Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

 

 

Użalanie się

 

Jezus powiedział niewiastom: „Nie płaczcie nade mną”. Jakże łatwo przychodzi mi użalać się nad biednymi i potrzebującymi pomocy! Potrafię pleść długie i chwytające za serce poematy: „jak szkoda mi tych biednych dzieci w Afryce”.

Jednak nic po za tym nie robię... Dwa złote na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – oto cała moja pomoc dla potrzebujących.

Panie Jezu wzbudź w nas prawdziwą wrażliwość na drugiego człowieka, abyśmy nie użalali się nad biedakami, ale uzdolnij nas do prawdziwej pomocy.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

  

 

 

STACJA IXJezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

 

 Wojna

 

Najstraszniejsza z ludzkich plag. Zawsze niesie ze sobą nędzę, głód i śmierć. Niestety w przeciągu tysięcy lat jedynie jeden rok udało się światu żyć bez wojny. Nawet dziś, w Sudanie, Afganistanie, Syrii i wielu innych miejscach prowadzone są wyniszczające konflikty zbrojne.

Można inaczej! Przecież można usiąść przy stole ze znienawidzonym wrogiem i porozmawiać. Ale mnie się nie chce. Najłatwiej mi zbliżyć się do drugiego, gdy z nim walczę.

Panie Jezu naucz nas mądrze rozwiązywać konflikty między sobą. Baranku Boży obdarz nas pokojem.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

 

STACJA X Jezus zostaje odarty z szat

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

 

Kult ciała

 

Był ubogi i przyszedł do ubogich. Ubogi umrze na krzyżu. Odbiorą mu ostatnią szatę, właśnie los rzucają komu ona przypadnie.

Ludzkość zatraca wstyd. Pokazuje swoje ciało i woła, że to ono jest najważniejsze dla człowieka. Do tego dołącza się straszliwą rozpustę, która niszczy dziesiątki ludzi. A są tacy, którzy są dumni ze swoich grzechów.

Naucz nas Jezu szanować swoje ciała i nie daj nam zapomnieć o naszych nieśmiertelnych duszach.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

STACJA XI Jezus zostaje przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

  

 

Sieć

 

Facebook, twitter, demoty, kwejk, you tube… Mówią, że w internecie brakuje tylko wody pitnej. Rzeczywiście wydaje się, że jest tam prawie wszystko: wiedza, rozrywka, kontakt ze znajomymi… Ma to też swoje wady, bo naprawdę jest tam wszystko: krew, śmierć, kłamstwo, nienawiść, przemoc, zdrada, pornografia…

Gigantyczny śmietnik informacyjny, w którym z przyjemnością się tarzamy, jak „świnie w błocie”.

Panie Jezu, naucz nas mądrze korzystać ze zdobyczy współczesnej technologii, abyśmy to My mieli kontrolę nad nią, a nie ona nad nami.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

STACJA XII Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

 

 

Śmierć

 

Umieszczono Jezusa na krzyżu. Wisi między niebem a ziemią. Konał tak kilka godzin, w straszliwych męczarniach. Zawołał na koniec „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”… Skonał. Zawisła mu głowa, skończyła się jego męka i nastała śmierć.

A ja nie mogę tego pojąć. Miłość ofiarowana nam na krzyżu tak mało mobilizuje mnie do życia w stanie łaski uświęcającej.

Panie, naucz nas współcierpieć z Tobą i daj nam łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

STACJA XIII Jezus zostaje zdjęty z krzyża i oddany Matce

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

  

Kryzys

 

Matka Bolesna i syn Martwy – cała nadzieja świata pogrążona w cierpieniu i bólu. Jesteśmy ludźmi żyjącymi w świecie postępu i buntu, cierpienia i strachu. Wielu spraw zupełnie nie rozumiemy. Jak tu wierzyć? – przecież to takie trudne.

A psalmista wciąż woła: „Zaufaj Bogu duszo moja, bo jeszcze wychwalać go będziesz”.

Panie Jezu wspomagaj nas, umocnij nas i ratuj nas, bo tylko z Tobą możemy przezwyciężyć wszelkie kryzysy.

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

STACJA XIV Jezus został złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Beznadzieja

 

Był to pośpieszny pogrzeb. Mały orszak złożony z najbliższych przyjaciół i kilku gapiów. Odprowadzili twoje ciało do grobu. Przywalono kamień, zapieczętowano.

Myślano, że wszystko skończone raz na zawsze. A jednak….

 

Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

 

 

 

To już koniec. To już koniec?! O nie! To dopiero początek! Przecież Chrystus zmartwychwstał, pokonał, grzech, zło i śmierć… Przecież On zapewnił nam niebo… Z miłości do nas – złych i brzydkich – poniósł tę śmierć na krzyżu dla naszego Zbawienia…

 

Wstańmy [lud wstaje] i wyznajmy naszą wiarę! Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student III roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie – Tuchów

Brat Kleryk Tomasz Mikołajczyk CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy