Słowo Redemptor

Droga Krzyżowa

 

Droga Krzyżowa

 

Droga Krzyżowa, nabożeństwo jak każde inne. Wspomnienie wydarzeń, które miały miejsce dwa tysiące lat temu, wspomnienie tej samej męki Jezusa Chrystusa. To wszystko już było, czy jest sens nieustannie wspominać to co było?

Czy aby na pewno to wszystko już było? Czy aby na pewno?

Każdy patrzy na tę samą drogę z innej perspektywy. Jedni oczami uczniów, inni oczami Maryi, kolejni oczami tłumu lub żołnierzy… Jakiekolwiek by te spojrzenie nie było, ubogaca nas ono, w poznaniu całości. Kto wie, może dzisiejszy punkt widzenia, będzie twoim spojrzeniem?

 

 

 

Stacja I: Jezus skazany na śmierć

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Sprawiedliwości

Wielu ludzi jest skazanych, maja wyroki sądowe lub trwają ich procesy. Niektórzy zasłużyli na karę inni niekoniecznie. A odnośnie  tych, no takich naszych osobistych, prywatnych sądów, które wpisujemy jakoś w nasze życie, to Jezus mówił prosto: „Nie osądzajcie abyście nie byli sądzeni”. O ironio! Ten, który nie sądził, ten, który nawet kobietę przyłapaną na cudzołóstwie nie potępił – teraz jest skazany.

Módlmy się za wszystkich niesprawiedliwie skazanych: Baranku Boży...

 

 

Stacja II: Jezus bierze krzyż

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Milczenia

Jak wielu się buntuje, gdy musi go spotkać jakaś udręka, czy po prostu jakieś nieprzyjemne doświadczenie. Ile człowiek może narobić krzyku i wrzasku wokół trudności, jakie przynosi życie. Często bywa tak, że ta trudność jest nieproporcjonalnie mała do tego hałasu, jaki stwarza człowiek. A Jezus wziął krzyż i poszedł... A przecież miał pełne prawo by protestować, żądać apelacji, rewizji procesu, cokolwiek. On jednak milczy i z pokorą bierze swój krzyż. Jedyny milczący wśród przekrzykującego się tłumu.

Módlmy się chwilą ciszy za tych ludzi, którzy w pokorze i cichości serca znoszą wszelkie trudności i cierpienia.

 

 

Stacja III: Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Siły

Dlaczego upadek został zatytułowany jako „Stacja Siły”? Przecież to ze słabości się upada! To ze słabości Jezus teraz leży przygnieciony ciężarem krzyża! Tak, to prawda. Ale tę słabość Jezus przezwyciężył kiedy podniósł się z upadku – wstając. Ile razy my, walcząc z nałogiem lub po prostu stawiając sobie jakieś wymagania, lub postanowienia, upadliśmy? A ile razy zwyciężaliśmy w walce z tymi nałogami, ile razy wypełnialiśmy obietnice, słowem powstawaliśmy z tych upadków? I trzecie pytanie, wydaje się najważniejsze: czy liczba naszych upadków jest równa liczbie naszych powstań?

Módlmy się za tych wszystkich, którzy upadli, a nie chcą wstać, a może już nie potrafią się podnieść: Ojcze nasz...

 

 

Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Rodziców

„Czcij Ojca swego i Matkę swoją”, grzmiał Mojżesz u podnóża góry Synaj, gdy przekazywał Izraelitom Dekalog od Boga. Czcij... To oznacza coś więcej niż zwykły szacunek. To coś więcej jak być posłusznym wobec rodziców. To coś więcej jak odwiedzenie ich grobu i zapalenie znicza na pierwszego listopada. Coś więcej...

Módlmy się za naszych rodziców: Pod Twoją Obronę...

 

 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Pokory

Szymon bronił się jak tylko mógł, by nie brać krzyża. Tłumaczył się, prosił, „a może znajdzie się ochotnik?! A dlaczego ja?! I tak dalej... Na szczęście miał w sobie tyle pokory, by ostatecznie wziąć ten znak hańby i pomóc skazańcowi. Jak mówi tradycja, niósł krzyż z Jezusem, aż na sam szczyt.

Módlmy się za ludzi, którzy popadli w pychę, za wszystkich wyniosłych i tak zwanych ważniaków: Jezu Cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca twego.

 

 

Stacja VI: Weronika ociera Twarz Chrystusowi

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Odwagi

Uczniowie pouciekali. Lud, który jeszcze kilka dni temu wołał po ulicach „Hosanna Synowi Dawida”, teraz krzyczał „Precz z Nim! Ukrzyżuj!”. Piłat umywa ręce. Żołnierze szydzą. A faryzeusze i uczeni w piśmie cieszą się, bo za chwilę pozbędą się niewygodnego człowieka, który ukazywał ich obłudę. Tylko Kobieta potrafiła wyrwać się z tłumu, tylko kobieta zdobyła sie na to, by okazać litość i gest pomocy. Ile trzeba mieć w sobie odwagi by mówić NIE, gdy wszyscy krzyczą TAK! I tą odważną staje się jeszcze kobieta. Drobna istota, która przedostała się przez kordon silnych żołnierzy. Oto, co można osiągnąć, jeśli naprawdę się tego chce.

Módlmy się za wszystkich odważnych i walczących o sprawiedliwość: Zdrowaś Maryjo...

 

 

Stacja VII: Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Wytrwałości

Dlaczego tak? Przecież jest Weronika. Szymon, który pomógł nieść krzyż, a nawet Twa Matka, wspiera Cię swoją obecnością. Jezu, dlaczego znów upadłeś? Być może dlatego, by ukazać nam, że obecność Weroniki, Szymona czy Maryi nie gwarantuje od razu doskonałego życia. Być może dlatego, że cały czas jesteśmy zagrożeni upadkiem i to nie ważne czy jesteśmy daleko czy blisko Boga. Upadać będziemy i nic na to nie poradzimy. Nasza Weronika, nasz Szymon oraz Najświętsza Maryja są po to, by pomóc wstać, gdy się znów upadnie.

Módlmy się za ludzi niekonsekwentnych i niewytrwałych, by każdy znalazł swoją Weronikę i swojego Szymona i nigdy nie zapominał o Maryi, która pomoże wstać: Witaj Królowo...

 

 

Stacja VIII: Jezus upomina płaczące niewiasty

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja wyjęcia Belki z oczu

Kobiety płaczą nad losem Jezusa, a być może, same nie są w lepszej sytuacji. Jezus to im uświadamia, wyjmuję tę belkę i ich oczu. Kobiety jednak dalej płaczą, pytanie czy wciąż nad Jezusem czy już nad samym sobą, uświadamiając, co przed chwilą zrobiły skazując Chrystusa na śmierć.

Módlmy się o serce współczujące i o oczy bez jakichkolwiek drzazg czy belek: Panie zmiłuj się nad nami /3x

 

 

Stacja IX: Trzeci upadek Jezusa

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Nadziei

To już koniec. Z takiego upadku nikt nie powstanie. Weronika, Szymon, a nawet cicha obecnść Maryi Matki, nic nie pomogą. Samemu tym bardziej nic się nie zdziała.


Chwalmy naszego Pana Jezusa, za to, że jednak powstał z trzeciego upadku! Dzięki temu odbicie się od dna ma jakikolwiek sens! Jest nadzieja, jest nią Chrystus! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu...

 

 

Stacja X: Obnażenie Jezusa z szat

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Prawdy

Nagi, rozebrany Jezus. Oto, naga Prawda. Nawet można przyjąć te słowa dosłownie, bo On sam o sobie powiedział „Jestem Drogą Prawdą i Życiem”. Jezus nigdy nic przed ludźmi nie ukrywał, nawet ciała. Przecież, nieustannie mówił otwarcie swoim uczniom, że zostanie odrzucony, zhańbiony, ukrzyżowany, że zostanie zabity... A my? Ile razy, kłamiemy, oszukujemy, kręcimy, przeinaczamy, kolorujemy, wybielamy, oczerniamy... Ile razy coś przed swoimi bliskimi ukrywamy? A przecież nasza mowa miała być TAK, TAK – NIE, NIE.

Módlmy się o szczerość i prostolinijność naszych serc: Ach żałuję za me złości...

 

 

Stacja XI: Przybicie do Krzyża

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Posłuszeństwa

Chrystus mógł się sprzeciwić swemu Ojcu. W ogrójcu nawet był tego bliski na szczęście przypomniał sobie słowa modlitwy, którą Sam innych nauczał. Bądź Wola Twoja. Dokładnie! W niebie znany jest tylko jeden przypadek nieposłuszeństwa. To Szatan powiedział Bogu „nie będę Ci służył”. Syn Boży, jednak pozostał posłuszny, aż do śmierci i to krzyżowej. Strach pomyśleć, co by było, gdyby Jezus ostatecznie nie usłuchał swego Ojca...

Módlmy się za wszystkich zbuntowanych i nieposłusznych: Anioł Pański...

 

 

Stacja XII: Jezus Umiera na krzyżu

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Zwycięstwa i Tajemnicy

Jezus w swych naukach uczył o tym, że aby wejść do królestwa Bożego trzeba przejść przez ciasną bramę. Przejść przez tak ciasną bramę, że każdy będzie musiał przechodzić pojedynczo. Kto by przypuszczał, że tą bramą będzie śmierć. Każdy kiedyś umrze i każdy może przyjąć dar zbawienia. Tyko żeby każdy chciał…

Módlmy się za wszystkich zmarłych: Wieczny odpoczynek...

 

 

Stacja XIII: Jezus Zdjęty z Krzyża

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie


Stacja Niedokończonego Dzieła

Ewangelista Jan pisze, że ostatnimi słowami Jezusa na krzyżu było „Wykonało się”. Umarł na krzyżu, a przecież trzeba go pogrzebać, a wcześniej zdjąć z Krzyża. Zbliża się święto Paschy. Trzech skazańców, wiszących na Krzyżach nieopodal miasta, gdy trwa „świąteczna gorączka”, nie jest raczej pożądanym widokiem dla władzy... Dlatego w pośpiechu zdjęli go z krzyża.

Módlmy się za wszystkich niewierzących, aby znaleźli czas na zastanowienie się nad własnym życiem i mogli skorzystać z dzieła Odkupienia ludzkości: Święty Boże, Święty Mocny...

 

 

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

 

Stacja Zmartwychwstania

Wierzymy w to, że umarł, że został złożony do grobu i że Zmartwychwstał! Nie ma co do tego wątpliwości, Ewangeliści są zgodni, a św. Paweł wręcz pisze, że gdyby nie było zmartwychwstania, to nasza cała wiara nie miałaby sensu.

 

 

Dlatego powstańmy i wyznajmy naszą wiarę: Wierzę w Jednego Boga..

 

 

   

 

Stacje Sprawiedliwości, Milczenia, Siły, Rodziców, Pokory, Odwagi, Wytrwałości, Wyjęcia belki z oczu, Nadziei, Prawdy, Posłuszeństwa, „Zwycięstwa i Tajemnicy”, Niedokończonego Dzieła i Zmartwychwstania, to stacje nie tylko mówiącym o drodze, jaką przeszedł Chrystus by nas Odkupić. To również prawda, która ukazuje nasze życie, które mimo cierpień, mimo łez, jest pięknym i radosnym życiem. Chrześcijaninie! Wierzysz w to?

 

 W intencji wyboru Nowego Papieża – Ojca świętego: Pod Twoją Obronę...

 

Brat Kleryk Tomasz Mikołajczyk, Rok III – WSD Tuchów

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy