Słowo Redemptor
Życzenia...
25.12.2012

…zanim złożę życzenia, proszę przeczytaj taką historię...

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Pasterka (Msza w nocy)
25.12.2012

W te Święta Bożego Narodzenia poczujmy się kochanymi przez Jezusa Chrystusa! Przyjmijmy Go do swojego życia tak, jak rodzice przyjmują nowonarodzone dziecko! Pozwólmy Bogu zająć centralne miejsce w naszym życiu! Starajmy się zawsze być z Nim i na Jego miłość odpowiadać naszą miłością.

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza o świcie
25.12.2012

Jest coś, co bardzo dobitnie wyróżnia pasterzy, którzy spotkali Boże Dziecię Jezus. Ewangelista Łukasz zanotował: „opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu… wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Chodzi o to, że życie pasterzy po wydarzeniu w Betlejem nie wyglądało już tak jak dawniej.

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza w dzień
25.12.2012

Jezus jest Sensem i nadaje sens wszystkiemu! Jezus – Sens przychodzi na świat, który po grzechu pierworodnym pogrążony jest w chaosie i bezsensie. To bardzo ważne przesłanie świąt Bożego Narodzenia! Jeśli Jezus jest Sensem wszystkiego, to bardzo łatwo możemy odkryć przyczyny chaosu, a zarazem zobaczyć skąd wypływa sens wszystkiego. Idąc od ogółu do szczegółu..., jeśli w życiu społecznym, w polityce, w gospodarce, w moralności zauważamy chaos, to jest jasne, że w tych dziedzinach brakuje Jezusa, który jest Sensem i nadaje sens wszystkiemu.

Czytelnia

Polecamy