Słowo Redemptor

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – święto

 

 

 

Wtorek, 29 września 2014 roku, XXVI tydzień zwykły, Rok A, II

 

 

 

 

 

Niewidzialny świat istot duchowych zawsze interesował człowieka. I chociaż istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj Aniołami, jest jedną z prawd wiary, to tak naprawdę bardzo mało o nich wiemy.

 

 

Dzisiejsze Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała niech będzie okazją, by uzupełnić naszą wiedzę o Aniołach.

 

Kim są aniołowie i po co Bóg ich stworzył? Czy mają Oni wpływ na nasze życie?

 

Spróbujmy dziś odpowiedzieć sobie na te pytania korzystając z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Kim są aniołowie?

 

W 329 numerze czytamy:

Święty Augustyn mówi na ich temat: „«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca... który jest w niebie” (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, „by słuchać głosu Jego słowa” (Ps 103, 20).

 

Opisując naturę aniołów Katechizm podaje:

„Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały” (KKK 330).

 

Ukazując ich zadania czytamy:

„Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski, chronią Lota, ratują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę Abrahama, pośredniczą w przekazywaniu Prawa, prowadzą lud Boży, zwiastują narodziny i powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa” (KKK 332).

 

Opisując rolę aniołów w życiu Jezusa Katechizm podaje:

„Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg „wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu Kościoła: „Chwała Bogu...” (Łk 2, 14). Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie, służą Mu na pustyni, umacniają Go w agonii i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół, jak kiedyś Izraela. Aniołowie także „ewangelizują”, głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia i Zmartwychwstania Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają, służąc Mu podczas sądu (KKK 333).

 

Ukazując rolę aniołów w życiu Kościoła, a więc także w życiu każdego z nas Katechizm zapisze:

W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga; przywołuje ich obecność (w Supplices Te rogamus... – „Pokornie Cię prosimy...” z Kanonu rzymskiego, In paradisum deducant te angeli... – „Niech aniołowie zawiodą cię do raju...”, w liturgii pogrzebowej lub w „Hymnie cherubinów” w liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów) (KKK 335).

 

Życie ludzkie od dzieciństwa, aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. „Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.

Tyle Katechizm.

 

 

Dzisiejsze Święto niech będzie również zachętą do osobistego kontaktu z aniołami.

 

Św. Jan Maria Vianney radzi: „Ukryj się za twoim dobrym aniołem, gdy nie jesteś w stanie się modlić, proś go o to, aby modlił się za ciebie”.

 

Św. o. Pio z Pietrelciny OFMCap, zachęcając do kontaktu z aniołami ich rolę i zadania ukazuje wręcz humorystycznie: „Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przysyłajcie mi ich zawsze, kiedy czegoś ode mnie potrzebujecie. Anioł Stróż jest szybszy od samolotu, nie zdziera butów i nie potrzebuje biletu na pociąg”.

 

Jak Tobiasz, daj się więc prowadzić swemu Aniołowi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz duszpasterz pracyjący
w Parafii Matki Bożej Loretańskie w Orenburgu – Rosja

o. Paweł Jurkowski CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy