Słowo Redemptor

Wtorek Wielkiego Tygodnia

 

Wtorek Wielkiego Tygodnia

15 kwiecień 2014 rok

 

CZYTANIA

 

 

Powoli odkrywamy kulisy dramatu zdrady i zaparcia się Jezusa. Zdrada Judasza kojarzona jest przez Ewangelistę z jego chciwością i przywiązaniem do pieniędzy, a zaparcie się Piotra wynika z jego zbytniej pewności siebie.

Mamy zatem do czynienia z dwoma typowymi postawami, które stają się najczęstszym źródłem upadku. Św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza napisze, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”. Chyba w dramacie Judasza znalazło to najlepszą ilustrację.

Nie w pieniądzu jest problem, ani w jego posiadaniu, ale w chciwości, która z pieniądza potrafi zrobić bożka.

Postawa zbytniej pewności siebie, zwana zuchwałością, polega na lekkomyślnym przecenianiu własnych sił. Czasem opanowuje ona człowieka do tego stopnia, że przestaje on polegać na boskich źródłach siły, a opiera się jedynie na sobie: rezygnuje z modlitwy, nie liczy się z Bogiem, lekceważy zagrożenia, wyolbrzymia własne możliwości i zakłada, że jemu nie grozi żadne niebezpieczeństwo.

Ilu ludzi, podobnie jak Piotr, musiało boleśnie doświadczyć swojej słabości, by zrozumieć, że sami nie wiele potrafią. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Uwierzyć w Syna Bożego oznacza zdać się na Jego wszechmoc.

 

 

 

 

o. Piotr Andrukiewicz CSsR – Misjonarz Warszawskiej Prowincji Redemptorystów – Kraków

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy