Słowo Redemptor

Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

 

 

Niedziela, 15 czerwca 2014 roku, XI tydzień zwykły, Rok A, II

 

 

 

 

 

Żyć miłością jak Trójca Święta

 

Człowiek chce kochać i być kochanym. Ty i ja chcemy doświadczać tego, że ktoś nas kocha, że komuś na nas zależy. Jednak często przychodzi rozczarowanie. Mąż jest rozczarowany żoną, żona mężem, dzieci rodzicami itd. Zamiast miłości która szuka dobra drugiej osoby, szukamy samych siebie. Nie chcemy poświęcać się dla innego, tylko oczekujemy poświęcenia z drugiej strony. Zamiast hojności w miłości jest skąpstwo i zimna kalkulacja. Zamiast miłosnego dialogu, krzyk kłótni.

 

 

Jak budować miłość w małżeństwie i rodzinie? Na czym ją oprzeć?

 

Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Trójcy Świętej. Ojciec, Syn i Duch Święty – jeden Bóg w trzech Osobach. Życie Trójcy Świętej jest wzorem życia Rodzinnego, relacji z innymi osobami. Jaka miłość panuje między Ojcem, Synem i Duchem?

Miłość gdzie jest dialog. Można powiedzieć miłość gdzie wszystkie Osoby boskie rozmawiają ze sobą. Nie ma niezrozumienia, bo jest między nimi dialog miłości.

Miłość wyprzedzająca. Każda z Osób daje siebie i zaspokaja pragnienia innej. Każda z Osób boskich wyprzedza w miłości inną Osobę.

Miłość gotowa do poświęcenia. Miłość ofiarna, która wychodzi z siebie, aby dać się innemu, ofiarować siebie całkowicie.

Miłość hojna. Żadna z Osób boskich nie kalkuluje miłości, ale darzy hojnie miłością.

 

Miłość panująca między Ojcem, Synem i Duchem Świętym rozlewa się także na nas. My jesteśmy kochani w ten sam sposób przez Boga. Oznacza to, że Bóg kocha nas miłością hojną, wyprzedzającą, pełną poświęcenia i dialogu z nami. Ponadto jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. My zostaliśmy zanurzeni w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego przez chrzest. Każdy znak krzyża, gdy wypowiadamy słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – przypomina nam o tym, że jesteśmy powołani do miłości na wzór Trójcy Świętej. To bardzo ważne, aby nie stracić tej nadprzyrodzonej perspektywy. Twoje i moje życie, może być odbiciem życia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Relacje małżeńskie i rodzinne można kształtować na wzór relacji Trójcy Świętej. Tylko miłość, która wypływa ze źródła Trójcy Świętej może sprawić, że twoje relacje rodzinne będą pełne miłości.

 

 

Pewne małżeństwo tak mówiło o swoich relacjach:

„Często w codzienności nie mamy wspólnego języka, dochodzi do kłótni, nieporozumień, wzajemnych pretensji. Jednak wspólna modlitwa, wejście w dialog z Bogiem, relacja z Nim pomaga nam kształtować nasze relacje na nowo tzn. kochać się, pomimo naszych słabości”.

 

 

Ojciec, Syn i Duch Święty chce dzisiaj odnowić cię w miłości. Bóg chce, abyś dziś na nowo uwierzył, że jesteś kochany i że możesz – dzięki Bogu – kochać innych miłością hojną, wyprzedzającą, pełną poświęcenia i dialogu.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Studia doktoranckie z zakresu Teologii Pastoralnej na KUL-u oraz Tirocinium Pastoralne Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
(wewnętrzne studium Zgromadzenie przygotowujące do prowadzenia Rekolekcji i Misji) – Lublin

o. Marcin Zubik CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy