Słowo Redemptor

Czwartek po Popielcu

 

 

 

Czwartek, 19 lutego 2015 roku, VI tydzień zwykły, rok B, I

 

 

 

 

 

„Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

 

Życie i śmierć

 

Jezus nikogo nie oszukuje! Iść za Nim jest bardzo ciężko; tak ciężko i trudno jak wzięcie krzyża i oddanie życia, stracenie życia ze względu na Niego. Jednocześnie Jezus daje nam gwarancję nadania sensu temu życiu i zmartwychwstaniu razem z Nim.

 

Jakże wielki to kontrast z naszym sposobem myślenia i działania. Jakże jesteśmy przywiązani do życia! Do tego doczesnego życia. Czynimy wszystko, by zatrzymać to życie, bo to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

 

Czynimy jednak wielki błąd, „trzymając się kurczowo życia”, podporządkowując go wyłącznie sobie samym i zapominając w ten sposób o innych, o naszych bliźnich. Jeśli ty i ja „zatrzymamy” to życie tylko dla siebie, jesteśmy przegrani! Jaką inną możliwość damy naszym bliźnim, jeśli nie śmierć?

 

Tak czy inaczej, wcześniej czy później, z takimi czy innymi rzeczami, jakie posiadamy, przyjdzie śmierć! Natomiast życie oddane dla dobra drugich, naszych bliźnich, oddawane dzień po dniu w miłości okazywanej na tysiąc sposobów, osiąga znaczenie i sens, który się nigdy nie zatraci, aż do osiągnięcia pełni Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przełożony Wspólnoty Zakonnej Redemptorystów w Tuchowie oraz Misjonarz
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Tuchów

o. Ryszard Bożek CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy