Słowo Redemptor

Piątek po Popielcu

 

 

 

Piątek, 20 lutego 2015 roku, VI tydzień zwykły, rok B, I

 

 

 

 

 

„Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą”?

 

 

Pościć i dzielić się z innymi

 

 

Poszczenie bez miłości nie ma żadnego znaczenia! Miłość bez dzielenia się nie jest wiarygodna! Poszczenie w dniu święta nie ma sensu…, takie jest ogólne przesłanie dzisiejszych czytań biblijnych, które odnoszą się do poszczenia. Jezus odpowiedział na krytykę faryzeuszy za to, że siedzi za stołem z grzesznikami: „Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary”. A Ewangelia dzisiejsza odpowiada na pytanie, dlaczego jego uczniowie nie poszczą.

 

Ewangelia odnosi się do autentycznej religijności, takiej, jaką przedstawia pierwsze czytanie. Prawdziwie wierzący czyni miłosierdzie ze swojej ofiary, czyni miłosierdzie z miłości i dzielenia się, z pomocy, z dzielenia chleba, z przyjęcia i przyodziania ubogiego, z poszczenia i czynienia pokuty. Jezus jednak idzie dalej i przedstawia siebie jako „oblubieńca”, używając języka o zabarwieniu mesjańskim. Jeśli ktoś odkrywa Jezusa w taki sposób – my to uczynimy w Wielkanoc – jak może pościć? Będzie celebrował to święto w sposób radosny i świąteczny. Post jest na ten czas poszukiwania i nieobecności.

 

 

(sugestia, aby dziś wziąć Modlitwę eucharystyczną o pojednaniu!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przełożony Wspólnoty Zakonnej Redemtorystów w Tuchowie oraz Misjonarz Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów – Tuchów

o. Ryszard Bożek CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy