Słowo Redemptor
Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej
24.03.2016

Dla tego kto kocha – wszystko jest możliwe. A Jezus «umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował» (J 13, 1). Bóg kocha swe stworzenie, człowieka. Kocha go również wtedy, gdy ten upada, i nie pozostawia go samego. On kocha do końca.Dlatego z miłości do nas pozostaje pośród nas – nie z obowiązku, ani nie dlatego, bo tak trzeba. A miłość jest silniejsza niż śmierć, niż grzech. Miłość czyni cuda.Eucharystia to cud obecności Boga kochającego człowieka.

Wielki Piątek Męki Pańskiej
25.03.2016

Kłaniając się przed krzyżem, wyznajemy, że Jezus oddał swoje życie za nas z miłości.Patrzymy na krzyż z wiarą w Syna Bożego, który umiłował każdego z nas i samego siebie za nas wydał (Ga 2, 20).

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
26.03.2016

Zmartwychwstanie Jezusa jest najpełniejszym objawieniem mocy zbawczej Boga i Jego panowania nad światem. Jest zwycięstwem dobra nad złem. Jest gwarancją, że ostatecznie prawda zwycięża nad kłamstwem, sprawiedliwość nad niesprawiedliwością, miłość nad nienawiścią, niewinność nad nikczemnością.Zmartwychwstały Chrystus wskazuje na Boga Ojca, który wskrzesił Go z martwych i który czuwa nad światem, a w nim nad każdym, kto słuchając słów Jezusa, wstępuje na drogę budowania królestwa Bożego.

Czytelnia

Polecamy