Słowo Redemptor

Środa pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Środa, 02 grudnia 2015 roku, I tydzień Adwentu, Rok C, II

 

 

 

 

 

Jezus wielokrotnie przychodził nad Jezioro Galilejskie. W jego pobliżu dokonywał wielu znaków i cudów. Wielu ludzi przychodziło w to miejsce, aby go słuchać. Przychodzili do Jezusa, spotykali Go i wracali do swoich domów po to, by znów Go szukać, by na nowo do Niego przyjść. Tym razem już nie sami, lecz z tymi, którzy sami nie byli w stanie znaleźć właściwej drogi prowadzącej do Mistrza z Nazaretu. I tak przyprowadzali niewidomych, głuchych i chromych, a On ich uzdrawiał.  Ci zaś, którzy ich przyprowadzili, widzieli żywego Boga, obecnego wśród nich. Działającego znaki i cuda.

 

 

Pomyślę o ludziach z mojego otoczenia; o tych, którzy sami nie potrafią znaleźć drogi do Jezusa; o „niewidomych”, którzy nie chcą zobaczyć w swoim życiu Bożego działania. I poproszę Jezusa o to, aby przejrzeli. Pomyślę o „głuchych” z mojego otoczenia, którzy nie chcą słyszeć o Bogu i Jego Kościele. I poproszę Boga, aby dotknął ich swoim słowem i uzdolnił do słuchania. Pomyślę o „chromych” żyjących obok mnie, którym nie po drodze do kościoła, na katechezę. I poproszę za nich Jezusa, aby On sam ich przyprowadził do swojej owczarni. Podziękuję Bogu, który jest dobrym pasterzem, za to, że prowadzi mnie przez życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie

Brat diakon Stanisław Paprocki CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy