Słowo Redemptor

Środa pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

 

Środa Pierwszego Tygodnia Adwentu

2 grudnia 2015 roku

 

 

 

 

Jezus wielokrotnie przychodził nad Jezioro Galilejskie. W jego pobliżu dokonywał wielu znaków i cudów. Wielu ludzi przychodziło w to miejsce, aby go słuchać. Przychodzili do Jezusa, spotykali Go i wracali do swoich domów po to, by znów Go szukać, by na nowo do Niego przyjść. Tym razem już nie sami, lecz z tymi, którzy sami nie byli w stanie znaleźć właściwej drogi prowadzącej do Mistrza z Nazaretu. I tak przyprowadzali niewidomych, głuchych i chromych, a On ich uzdrawiał.  Ci zaś, którzy ich przyprowadzili, widzieli żywego Boga, obecnego wśród nich. Działającego znaki i cuda.

 

Pomyślę o ludziach z mojego otoczenia; o tych, którzy sami nie potrafią znaleźć drogi do Jezusa; o „niewidomych”, którzy nie chcą zobaczyć w swoim życiu Bożego działania. I poproszę Jezusa o to, aby przejrzeli. Pomyślę o „głuchych” z mojego otoczenia, którzy nie chcą słyszeć o Bogu i Jego Kościele. I poproszę Boga, aby dotknął ich swoim słowem i uzdolnił do słuchania. Pomyślę o „chromych” żyjących obok mnie, którym nie po drodze do kościoła, na katechezę. I poproszę za nich Jezusa, aby On sam ich przyprowadził do swojej owczarni. Podziękuję Bogu, który jest dobrym pasterzem, za to, że prowadzi mnie przez życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student VI roku WSD Redemptorystów w Tuchowie

Brat diakon Stanisław Paprocki CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy