Słowo Redemptor

Sobota pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Sobota, 05 grudnia 2015 roku, I tydzień Adwentu, Rok C, II

 

 

 

 

 

Jezus […] leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości (Mt 9, 35). A potem przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy […], aby leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości (Mt 10, 1).

Jezus obdarzył swoich wybranych uczniów olbrzymim zaufaniem. Zaprogramował niejako ich przyszłość, wyznaczył im odpowiedzialne zadanie na kolejne dni, tygodnie i lata.

 

 

Pojawia się pytanie, czym wyróżniali się ci wybrani przez Jezusa. Oprócz lakonicznych informacji o Piotrze i Andrzeju, dwóch synach Zebedeusza oraz celniku Mateuszu, nie znamy żadnych faktów z przeszłości pozostałych apostołów. Czym się wcześniej zajmowali? Czy prowadzili godne życie? Czy byli gorliwymi i pobożnymi Izraelitami? Zdaje się, że dla Jezusa nie ma to zupełnie znaczenia. On patrzy w przyszłość, dając im konkretne zadania: Idźcie i głoście […]. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! (Mt 10, 7-8). Przeszłość uczniów nie ma tu większego znaczenia, dlatego ewangelista pomija tę kwestię.

 

 

Nie ma sensu rozpamiętywanie tego, co było dawniej, zwłaszcza jeżeli nie ma czym się specjalnie chlubić. Dlatego dzisiaj Jezus wzywa nas do spojrzenia w przyszłość, do patrzenia przed siebie. Jeżeli są w nas jakieś rany z przeszłości to – jak mówi prorok Izajasz – Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach (Iz 30, 26). Tego, co się stało, już nie zmienimy, ale przyszłość jest w naszych rękach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie

Diakon Arkadiusz Buszka CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy