Słowo Redemptor

Życzenia Bożonarodzeniowe WSD Redemptorystów 2015

 

 

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2015 rok
Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów

 

 

 

 

W ten niezwykły czas Cudu Betlejemskiej Nocy, kiedy wspominamy kulminacyjny moment w dziejach świata i człowieczej historii zbawienia, ślemy nasze płynące z głębi serca życzenia i zapewnienie o braterskiej łączności. Święty Paweł zaświadczył, iż gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-5). W noc Bożego Narodzenia świat, nawet o tym jeszcze nie wiedząc, stał się zupełnie inny niż dotąd, bo Bóg przedłożył go nad chwałę niebios.
 

 

Oby te radosne Święta Narodzenia Pańskiego pomogły na nowo rozpalić w nas umiłowanie Tego, który nie cofa się przed niczym, aby prawdziwie być Bogiem z nami. W Jezusie jest wszystko, czego szukamy: miłość, nadzieja i pokój. Idąc więc w duchu i prawdzie do stajenki, znalazłszy Pana, bądźmy dla siebie nawzajem i dla świata wiarygodnymi świadkami tej nieogarnionej miłości. Niech dzielony u progu Roku Miłosierdzia staropolski opłatek stanie się zobowiązaniem, aby współdzielić z bliźnimi chleb i serce. Niechaj nadchodzący Nowy Rok będzie dla nas czasem błogosławionym.

 

 

Z modlitwą i serdeczną pamięcią w imieniu całej seminaryjnej wspólnoty

o. Maciej Sadowski CSsR, rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy