Słowo Redemptor
Życzenia na Boże Narodzenie 2021 roku
25.12.2021

Życzenia na Boże Narodzenie 2021 roku

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Pasterka (Msza w nocy)
25.12.2021

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania… Aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając w swej kolejce, a Matka Boska – cichych, ufnych – na zawsze wzięła w swoje ręce” (ks. Jan Twardowski).

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza o świcie
25.12.2021

Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Prorok Izajasz, „piąty ewangelista” – jak określił go św. Hieronim – w swoim eschatycznym, prorockim widzeniu obwieszcza narodziny dawno oczekiwanego Emmanuela – „Boga z nami” i dla nas. Czas adwentu świata i narodu wybranego skończył się gdy Panna poczęła – z Ducha Świętego – i porodziła Syna – Jezusa Chrystusa” (por. Iz 7, 14), owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 7).

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza w dzień
25.12.2021

Przeżywamy dzisiaj wielką i pełną radości uroczystość Bożego Narodzenia. Kościół proponuje nam na ten uroczysty dzień trzy formularze Mszy Świętej – w nocy, o poranku i w dzień. Ten przywilej wskazuje na „potrójne narodzenie Jezusa” – pierwsze przyjście Pana to zrodzenie przed wiekami, w wieczności, drugie to zrodzenie Jezusa jako Człowieka w Betlejem, a trzecie, które jest naszym bezpośrednim udziałem, polega na zbawiennym fakcie, że Jezus Chrystus ciągle rodzi się w nas w sposób duchowy i rzeczywisty przez uczestnictwo w Jego życiu.

Czytelnia

Polecamy