Słowo Redemptor
II niedziela zwykła
15.01.2023

Niejednokrotnie w wielu przypadkach naszego życia potrzebujemy świadka jakiegoś wydarzenia. Czasem chodzi o bycie świadkiem naszego chrztu czy sakramentu małżeństwa, a czasem bardzo prozaiczne sytuacje życiowe zmuszają nas do tego, aby ktoś o czymś dla nas zaświadczył. Wydaje się wręcz dziwne, lecz prawdziwe, że Bóg, Jezus Chrystus też takiego świadka potrzebował. W czasach Jezusa był nim Jan Chrzciciel, a obecnie świadkami Jezusa jesteśmy my, którzy wypełniamy Jego przykazania i pełnimy wolę Ojca.

III niedziela zwykła
22.01.2023

I znów dzisiejsza Ewangelia. Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego i widzi prostych ludzi, ciężko pracujących i mówi im pójdźcie za mną. A oni, ku zdumieniu wszystkich, może nawet sami się sobie dziwią wewnętrznie i jak podkreśla ewangelista natychmiast zostawiają wszystko i idą za nim. To bardzo ciekawa scena. Zostawiają miejsce pracy, zostawiają dom i rodzinę jak w przypadku Piotra. Zostawiają Ojca i najemników jak to uczynili Jakub i Jan. Ten fragment jest szczególnie interesujący. Nie wszyscy mamy doświadczenie przemysłowego łowienia ryb. Również ja go nie mam, ale może niektórzy z nas doświadczyli wakacyjnej pracy przy żniwach albo przy wykopkach ziemniaków na wsi u dziadków, rodziców, lub u wujostwa.

IV niedziela zwykła
29.01.2023

Szukajcie Pana… – tymi słowami zaczerpniętymi z Księgi proroka Sofoniasza rozpoczyna się dzisiejsza liturgia słowa (So 2, 3). Poszukiwanie Boga, odkrywanie Jego prawdziwego oblicza, kształtowanie w sobie właściwego obrazu naszego Stwórcy jest jednym z podstawowych zadań, wyzwań, jakie stają przed każdym z nas. W natłoku informacji, jakimi jesteśmy zewsząd zasypywani każdego dnia, nie jest to zadanie łatwe. W tym szumie informacyjnym, w którym przyszło nam żyć, trudno bowiem czasem odróżnić prawdę od fałszu.

V niedziela zwykła
05.02.2023

Życie Ewangelią to zaproszenie do tego, by być światłem dla innych. Czy moje życie wnosi w życie moich bliskich światło? Czy moje postępowanie, stosunek do ludzi, do świata, dokonywane wybory, wnosi w mój świat dobro, miłość, szacunek? Czasem tracimy życie na to, co tak naprawdę nikomu nie jest potrzebne. Tracimy pieniądze, tracimy zdrowie, tracimy cenny czas. Co tak naprawdę liczy się w życiu? Co tak naprawdę jest ważne? To pytanie musi każdy z nas zadawać sobie codziennie.

VI niedziela zwykła
12.02.2023

Trudno nam zachować Boże przykazania, choć w większości obecni tutaj znamy je doskonale. Uczyliśmy się przecież ich treści od najmłodszych lat. Nawet niektórzy pewnie w porannym pacierzu recytowali ich treść jako swoją modlitwę zanoszoną do Boga. Rodzice, księża, katecheci od najmłodszych lat tłumaczyli nam ich treść. Jednak pomimo wszystko, w dalszym ciągu mamy problem z ich zachowywaniem. To jedna strona medalu. Z drugiej strony, wśród ochrzczonych znajdą się takie osoby, które nie przykładają większej wagi do słów Dekalogu. Jedni traktują te słowa i ich przesłanie jako treść historyczną, inni twierdzą, że są one dzisiaj już nieaktualne i stosują je w swoim życiu wybiórczo.

VII niedziela zwykła
19.02.2023

Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty (Kpł 19, 2). Wielu ludziom świętość kojarzy się z czymś, co jest odległe od codziennego życia. Święci to ludzie uważani za wzory i przykłady życia, jako jakaś elita. A co z resztą ludzi? Pismo Święte, nauczanie Kościoła mówi nam tymczasem co innego: świętość to droga dla wszystkich.

X niedziela zwykła
11.06.2023

Pan Bóg powołuje pośrodku życia i różnych codziennych zajęć, nie dla nagrody i odpoczynku, ale właśnie do życia w pełni. Nie ma Ewangelii na „czas wolny”, jakoś „pomiędzy sprawami”. Ta Msza św. nie jest na obrzeżu niedzieli czy tygodnia, ale w centrum, by tym słowem i Eucharystią żyć.

XI niedziela zwykła
18.06.2023

Możemy śmiało stwierdzić, że nie ma nic gorszego w naszym życiu, niż stwierdzenie, że wszystko było na nic. Włożyłem swój wysiłek, włożyłem dużo pracy, nerwów i sił, poświęciłem swój cenny czas, a upragniony sukces nie nadszedł. Możemy powiedzieć – wszystko było na próżno!!! I wtedy często rodzi się w nas frustracja. To jedna strona medalu. Kiedy jednak odwrócimy medal, to nagle nie ma nic przyjemniejszego niż „za darmo”. Wiele razy w naszym życiu dzieje się coś niespodziewanie, jesteśmy czymś zaskoczeni. I wtedy rodzi się w naszym życiu coś przeciwnego do frustracji. Wtedy zamiast niej pojawia się radość z łaski, którą otrzymaliśmy.

XII niedziela zwykła
25.06.2023

Niech liturgia słowa dzisiejszej niedzieli będzie dla nas pomocą w dokonaniu dobrych (najlepszych) wyborów, by „wygrać” życie doczesne, a nade wszystko życie wieczne.

XIII niedziela zwykła
02.07.2023

Liturgia dzisiejszej trzynastej niedzieli zwykłej podaje nam jakże niezwykłą propozycję pójścia za Kimś, kto naprawdę nadaje sensu ludzkiej egzystencji, kto przedstawia się jako Prawda i kto pokazuje Drogę po której można pewnie kroczyć. To Chrystus. Po wyborze dwunastu apostołów, Jezus mówi o królestwie Bożym, daje im odpowiednie instrukcje, poucza ich i posyła, aby i oni słowem i czynami świadczyli o zbliżającym się królestwie Bożym. Misja ta powinna być zakorzeniona w wierze i w miłości do Chrystusa, która jest doskonalszym wyrazem tej miłości, która powinna być obecna w rodzinie, w Kościele, w społeczeństwie i w świecie: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien (Mt 10, 37).

Czytelnia

Polecamy