Słowo Redemptor
Narodzenie Pańskie – uroczystość – Pasterka (Msza w nocy)
25.12.2023

Oto zwiastuję wam radość wielką! (Łk 2,10). Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas (J 1,14). Taka jest treść radosnej nowiny, którą nam dzisiaj Kościół po raz kolejny zwiastuje. Mamy prawo dzisiaj się cieszyć, bo Bóg zamieszkał pośród nas.

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza o świcie
25.12.2023

Tęsknota jest jednym z najtrudniejszych uczuć, których doświadcza człowiek. Jasne jest, że tak jak każde uczucie tęsknota też jest trudna, by ją sobie samemu wytłumaczyć. Dodatkowym ciężarem w jej przeżywaniu jest ta nieokreśloność spełnienia, wyczekiwania. Ale gdy się już spełni, jakże wielka radość i ulga. Oto jest! W życiu duchowym podobnie – tęsknimy za Bogiem, za zjednoczeniem z Nim, za miłosierdziem Boga przepełniającym wszystkie nasze najskrytsze zakamarki. Któż nie zna tej głębokiej pustki w sobie, która może być wypełniona tylko przez Odkupiciela!? Któż nie doświadczył ogromnej swej bezradności, a potem światła, że tylko Bóg może dać siłę, ale jeszcze nie nadszedł i trzeba czekać, tęsknić? Boże Narodzenie jest – można chyba tak powiedzieć – świętem doświadczania wielkiej tęsknoty i jej spełnienia.

Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza w dzień
25.12.2023

A Bóg po raz kolejny przychodzi jako światło nadziei, po raz kolejny słyszymy, że Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami (J 1,14). Przychodzi, by wejść w ciemność, w której pogrążona jest ludzkość, aby rozświetlić ją swoją obecnością.

Życzenia na Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2023 roku
25.12.2023

Święta Bożego Narodzenia najpiękniej oddają tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Chrystusa, Syna Bożego. Bóg stał się człowiekiem, aby mroczną rzeczywistość ludzkiego życia rozświetlać niegasnącym światłem nadziei i wypełniać prawdziwym Bożym pokojem. Przychodzący na świat Chrystus staje przed nami, byśmy umieli wnieść ten pokój do naszych rodzin, do naszych domów.

Czytelnia

Polecamy