Słowo Redemptor

Środa Drugiego Tygodnia Adwentu

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa Drugiego Tygodnia Adwentu

07 grudnia 2016 roku

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Bóg daje siłę i pokój...

 

 

Doświadczenie nas uczy, że dla wielu ludzi obecne życie jawi się jako nieznośny ciężar, wielka rozterka czy bolesny balast. W takich sytuacjach pojawia się zazwyczaj poczucie zrzucenia ciężaru, uwolnienia od problemów, nabrania nowych sił od życia. Pomimo zmęczenia, upokorzenia czy bezsilności, człowiek odzyskuje siły, jeśli uwierzy, że Bóg zapomina o naszych grzechach, przebacza i uzdrawia.

Jedynie Bóg się nie męczy i nie nuży (Iz 40, 8).

W chwilach znużenia i zmęczenia staje się On dla wierzących źródłem odpoczynku i nowego entuzjazmu.

 

Prorok Izajasz używa wyrazistego języka, aby wyrazić to doświadczenie:

On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą (Iz 40, 29-31).

 

Podobnym darem wyzwolenia od zmęczenia i wszelkich obciążeń chce się podzielić z nami Chrystus. Jezus jest wcieloną Mądrością Bożą, która wyjednuje spokój udręczonym. Ubodzy, zniechęceni, cierpiący, odepchnięci na margines, maluczcy są błogosławieni, bo znajdą pokrzepienie i wytchnienie w Tym, który jako jedyny może im je dać rzeczywiście. Jezus po to przyszedł na ziemię i został posłany przez Ojca.

 

 

Od brzemienia naszego życia nie uciekniemy. Naszych problemów nie rozwiążą nam proponowane przez wszechobecne spoty reklamowe medykamenty, suplementy diety, tabletki itp. Pozostaje pytanie – jak chcemy je nieść? Czy chcemy je nieść razem z Jezusem, który zaprasza nas do podjęcia nowej wielkiej adwentowej perspektywy życia?

 

 

Bóg Ci dopomoże. Jezus doda ci upragnionych sił. Tylko zaufaj Mu. Nie zniechęcaj się, ale zawierz swoją przyszłość Panu. Pewność otrzymanego przebaczenia, uzdrowienia i wsparcia odnawia nas i sprawia, że z naszego serca płyną słowa wychwalające Boga, który jest blisko nas. Pokój rodzi się z przyjęcia Bożego przebaczenia.

On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego (Iz 40, 29).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor homiletyki Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL, Przełożony Domu Zakonnego, Prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie oraz wykładowca homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie – Lublin

o. Andrzej Makowski CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy