Słowo Redemptor

Czwartek po Środzie Popielcowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek po Środzie Popielcowej

02 marca 2017 roku

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

W czasie Wielkiego Postu ma się dokonać w życiu każdego z nas nawrócenie. Również tegoroczny Wielki Post staje się wspaniałą okazją do nawrócenia, czyli powrotu do Boga, stanięcia po Jego stronie.

 

 

Ks. Józef Tischner, mówiąc o nawróceniu i poprawie użył kiedyś bardzo obrazowego porównania.

„Nawrócić się” to wysiąść z pociągu, w jakim jedziemy i przesiąść się do innego, który jedzie w przeciwnym kierunku!

„Poprawić się” to przesiąść się z jednego przedziału do drugiego, choć kierunek już jest dobry.

 

Trzeba się zastanowić nad tym, co mam zrobić w moim życiu, dziś i teraz? Może muszę wysiąść z tego pociągu i przesiąść się do innego, czyli totalnie zmienić moje dotychczasowe życie, a może tylko zmienić przedział pociągu mojego życia? Słowo Boże bardzo konkretnie nam podpowie, co mamy uczynić, trzeba się tylko uważnie wsłuchać w to słowo i uwierzyć słowu.

 

 

Mojżesz w pierwszym czytaniu zachęca nas do wyboru pomiędzy życiem i szczęściem, a śmiercią i nieszczęściem. Jest on przekonany, że miłość Boga, chodzenie Jego drogami, spełnianie Jego przykazań, poleceń, nakazów, to droga wiodąca do szczęścia. Każda inna jest drogą nieszczęścia, zagubienia. Mojżesz jest przekonany, że droga życia stoi po stronie Pana Boga, słuchania Jego głosu i przylgnięcia do Niego.

 

 

W przesłaniu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek zachęca nas do wsłuchiwania się w słowo Boże, które staje się darem i światłem na drogach naszego chrześcijańskiego życia. Papież pisze, że nieszczęściem człowieka współczesnego jest niesłuchanie Bożego słowa, a przecież:

słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do nowego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcia serca na dar brata.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładowca liturgiki w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Tuchów

o. Ryszard Bożek CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy