Słowo Redemptor

Piątek po Środzie Popielcowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek po Środzie Popielcowej

03 marca 2017 roku

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

W dzisiejszym słowie Bożym słyszymy bardzo ważne wskazanie. Jest ono tym cenniejsze, że jesteśmy u początku Wielkiego Postu i trzeba nam dobrze zrozumieć, co znaczy właściwie pościć.

 

 

Dziś najczęściej myli się post i umartwienie z odchudzaniem! Pewna kobieta spowiadała się na końcu Wielkiego Postu, że jej największym grzechem było to, że nie schudła tyle, ile obiecała Panu Bogu w Środę Popielcową. To typowa postawa tych, którzy nie rozumieją istoty postu. Z pomocą przychodzi nam słowo Boże, konkretnie prorok Izajasz (Iz 58, 5-8):

 

5 Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,

dzień, w którym się człowiek umartwia?

Czy zwieszanie głowy jak sitowie

i użycie woru z popiołem za posłanie –

czyż to nazwiesz postem

i dniem miłym Panu?

6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:

rozerwać kajdany zła,

rozwiązać więzy niewoli,

wypuścić wolno uciśnionych

i wszelkie jarzmo połamać;

7 dzielić swój chleb z głodnym,

wprowadzić w dom biednych tułaczy,

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać

i nie odwrócić się od współziomków.

8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza

i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,

chwała Pańska iść będzie za tobą.

 

Oto istota postu, który zawsze należy łączyć z uczynkami miłości. Inaczej nasze poszczenie nie ma sensu, bo nie zmienia naszego życia, naszych postaw. Post, pokuta i modlitwa są zupełnie bezwartościowe i nic nie znaczące, jeśli nie są ożywiane przez miłość i jeśli nie towarzyszą im uczynki miłosierdzia. Post, który jest miły Bogu, polega na wyzwoleniu się z egoizmu oraz na niesieniu ulgi i pomocy bliźniemu. Papież Franciszek zachęca nas do tego, abyśmy się nie poddawali kulturze obojętności, odrzucenia, izolacji. Dlatego zróbmy wszystko, aby tegoroczny Wielki Post stał się dla nas okazją do czynów miłości i miłosierdzia. Zacznijmy od naszej rodziny, miejsca pracy, naszego zaangażowania. I wtedy będzie to właściwe poszczenie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładowca liturgiki w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Tuchów

o. Ryszard Bożek CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy