Słowo Redemptor

Świętego Łukasza, Ewangelisty – święto

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Samotność i opuszczenie

 

Coraz częściej słyszymy, jak ktoś się żali z powodu zawiedzionej miłości, zawiedzionego zaufania czy z powodu zdrady. Wówczas pojawia się zwątpienie w drugiego człowieka i padają mocne, dramatyczne słowa w stylu: Nikomu teraz nie ufam… Czujemy się wtedy opuszczeni, osamotnieni. W nasze serca wdziera się niepewność i brak ufności Bogu i brak ufności w drugiego człowieka. Czujemy się niezrozumiani i zarazem ogołoceni ze wszystkiego, na czym nam zależało.

 

Na jednej z internetowych pocztówek przeczytałem kiedyś taką maksymę:

Największy ból…, kiedy zostawiają nas osoby, które zapewniały, że będą z nami do końca…

 

 

Podobną sytuację przeżył św. Paweł Apostoł, kiedy żalił się biskupowi Tymoteuszowi:

Nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili.

 

 

W chwili, kiedy najbardziej potrzebujemy wsparcia, pomocnej dłoni, bliskości kogoś, z kim możemy dzielić nasze zmartwienia, doświadczamy nagle bolesnego opuszczenia tych, na których liczyliśmy, na wsparciu których, tak bardzo nam zależało, którym ufaliśmy. Nie sposób ten ból zachować tylko dla siebie. Szukamy więc kogoś, kto nas jednak wysłucha i zrozumie. Chcemy bowiem uchronić się tym samym przed pokusą rezygnacji z dzieła, na które sami się zdecydowaliśmy albo które powierzył nam Pan.

 

 

Kiedy człowiek zawiedzie, jest jeszcze ktoś, kto zawsze trwa przy nas:

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie.

To są jedne z najpiękniejszych słów wyznania wiary. Jezus Chrystus jest Tym, który zawsze jest przy nas. Jego obecność wzmacnia nas na drodze do wieczności, daje siłę do dalszej wędrówki przez życie. W Nim mamy pewność, że jest zawsze wierny, cierpliwy i wytrwały. Na Niego zawsze możemy liczyć.

 

 

Święty Łukasz, patron dnia dzisiejszego, patron służby zdrowia i ludzi chorych, jako lekarz był wyczulony na ludzką nędzę i słabość. Lepiej rozumiał ludzi, którzy przeżywali różnego rodzaju rozterki. Przez jego wstawiennictwo, prośmy dobrego Boga, abyśmy nigdy w drodze nie ustali. By liczne niepowodzenia, troski, których codziennie doświadczamy i jeszcze nieraz doświadczymy, nie przeszkodziły nam w „dopełnieniu głoszenia Ewangelii”, gdziekolwiek pośle nas Pan.

 

 

 

Alabastrowy sarkofag w kościele św. Justyny w Padwie. Przechowuje się w nim relikwie Łukasza Ewangelisty.

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Duszpasterz w Parafii św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Toruniu (Toruń – Bielany)

o. Jacek Burnus CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy