Słowo Redemptor

Czwartek Pierwszego Tygodnia Adwentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek Pierwszego Tygodnia Adwentu

 

07 grudnia 2017 roku

 

 

 

 

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Żywot świętego Ambrożego, arcybiskupa i Doktora Kościoła

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Budować na skale...

 

Każdy z nas szuka w swoim życiu jakiegoś stałego fundamentu, na którym mógłby się oprzeć. Dla wielu takim fundamentem jest drugi człowiek. Dla innych jest to praca, pieniądze czy sława. Są one jednak dość ulotne i kruche. Człowiek może odejść, zdradzić. Pieniądze czy pracę można szybko stracić. Sama zaś sława przemija.

 

 

Dzisiejsze słowo Boże wskazuje na trwały fundament. Mówiąc o królestwie Bożym, prorok Izajasz wskazuje na warowne miasto, które jest jego obrazem, symbolem. Ma ono potężne mury i przedmurze. Wskazuje także na sprawiedliwy naród, który dochowuje Bogu wierności i pokłada w Nim całą nadzieję. Izajasz nazywa Boga wiekuistą skałą, w której naród znajduje swoje oparcie. Nie wolno nam zapomnieć, że królestwo Boże to ludzie, którzy je tworzą. W Nowym Testamencie są to wszyscy ochrzczeni. Każdy chrześcijanin powinien świadomie włączyć się w żywą budowlę, jaką jest Kościół Chrystusowy. Budowla ta ma solidny fundament, którym są apostołowie, kamieniem węgielnym jest sam Zbawiciel.

 

Ewangelia wskazuje nam na Chrystusa, który jest tak naprawdę jedynym i trwałym fundamentem. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii o budowaniu. Ma On na myśli przede wszystkim budowę wnętrza człowieka. Budowanie nie jest łatwe. Wymaga spełnienia wielu warunków, od których zależy trwałość budowli. Jeśli więc ma to być solidna budowla, to trzeba spełnić warunki, jakie stawia nam nasz Mistrz Jezus Chrystus. Jezus napomina uczniów:

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21).

Wypełnianie woli Pana to podstawowy warunek budowy, a tym samym wznoszenia budowli na fundamencie, którym jest Chrystus.

 

 

Bóg jest skałą, na której mamy budować. Przyjmując z pokorą pouczenia Chrystusa, budujmy na Nim nasze życie i na co dzień wcielajmy w życie Ewangelię.

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Przełożony Domu Zakonnego, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie
oraz wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Lublin

o. Andrzej Makowski CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy