Słowo Redemptor

Środa trzeciego tygodnia Adwentu – 20 grudnia 2017 roku

 

 

 

Środa, 20 grudnia 2017 roku, III tydzień Adwentu, Rok B, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Jakie są najważniejsze momenty w dziejach świata? Dla kogoś będzie to może odkrycie Ameryki, a dla kogoś innego może reformacja? Inni powiedzą, że „Cud nad Wisłą” lub upadek komunizmu w Polsce w 1989 r. były dla niego najważniejsze. Są jeszcze inne wydarzenia, które wielu z nas określa na pewno jako najważniejsze – narodziny dzieci, wnuków, może spłacenie jakiegoś długoletniego kredytu.

 

 

Pierwsze czytanie i Ewangelia wyraźnie mówią, co jest taką najważniejszą chwilą – zapowiedziana wobec Achaza, a potem spełniona w łonie Najświętszej Dziewicy tajemnica Boża. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. A potem, jak doskonale wiemy, te niezwykłe wydarzenia – Jego odkupieńcza śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.

 

Na pewno w naszych głowach klaruje się lista rzeczy, które koniecznie trzeba wykonać dziś, jutro czy w najbliższych dniach. I nie znaczy wcale, że nie są one ważne. To wszystko po ty, by przygotować się na to najważniejsze wydarzenie, na przyjście Syna Bożego, na świętowanie tego wielkiego w dziejach świata dnia, kiedy to Nieśmiertelny przyjął ludzkie śmiertelne ciało. Z tym nie mamy problemu.

 

Większy kłopot, by uznać Boże Narodzenie i następne zbawcze wydarzenia jako najważniejsze wydarzenia całego mojego życia, całej naszej historii, a nie tylko następnego tygodnia. Bo gdyby nie było Bożego Narodzenia, nie byłoby innych ważnych wydarzeń w dziejach świata. Bóg przyszedł do człowieka, by go zbawić, a nie potępić. Bóg przyszedł do człowieka, by dać mu jeszcze jedną szansę, by wyciągnąć go z niewoli zła i śmierci. Gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, być może dzieje świata już dawno dobiegłyby końca i nie byłoby już potrzeby zastanawiać się nad doniosłością i znaczeniem poszczególnych wydarzeń w historii świata.

 

Tak naprawdę dla każdego z nas ważny jest każdy kolejny dzień życia, bo każdy kolejny dzień życia daje nam nową szansę, nową możliwość na przyjęcie Boga i Jego nieskończonej bezwarunkowej miłości. Wystarczy tylko zdać się na Niego i pełnić Jego wolę.

 

 

Niech mi się stanie, Panie według Twego słowa, nie tylko w najbliższych dniach, ale przez całe me życie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Toruń

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy