Słowo Redemptor

Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

Wtorek, 20 lutego 2018 roku, I tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

20 lutego 2018 roku

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Chrześcijanin w relacji z Bogiem Ojcem (Mt 6, 7-15)

 

 

Wielki Post ma charakter chrzcielny i pokutny. Odkryj więc, kim jesteś, chrześcijaninie! Jesteś wezwany, aby sięgać do korzeni chrztu świętego, by odkryć swoją tożsamość.

 

 

W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii Jezus z jednej strony uczy cię, jak się modlić. Z drugiej jednak strony, modlitwa Jezusa wprowadza cię w relację z Bogiem Ojcem. Ta relacja jest fundamentalna w twoim życiu. Jest ona ważniejsza niż relacja z rodzicami, współmałżonkiem, dzieckiem itp.

 

Modlitwa Pańska zaczyna się od słów: Ojcze… Niektórzy święci, modląc się tą modlitwą, zatrzymywali się na tym pierwszym słowie i nie mogli szybko skończyć modlitwy, bo słowo: Ojciec (Tata) wzbudzało w nich wzruszenie. Sporo chrześcijan odmawia „Modlitwę Pańską” w sposób automatyczny tzn. bezmyślnie i szybko.

 

A jak ty modlisz się tą modlitwą? Czy słowo Ojciec kiedykolwiek cię poruszyło?

 

Być może jeszcze nie. Być może masz zafałszowany obraz Boga. Fałszywy obraz Boga, powoduje „chorobę” duszy. Potrzeba, abyś odkrył, „odfałszował” obraz Boga, który nosisz w sobie. Fałszywy obraz Boga jest najczęściej rezultatem wychowania, stosunku do ziemskiego ojca, katechezy, itp.

 

Jezus ukazuje nam Ojca. Proś wraz ze św. Filipem:

Panie, pokaż nam Ojca… (J 14, 8).

 

 

W ramach pokuty, idź na modlitwę i odpowiedz sobie na pytanie:

Czy mój obraz Boga zgadza się z obrazem, który pokazuje mi Jezus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz pracujący jako duszpasterz w Parafii Chrystusa Króla – Manville [USA (NJ)]

o. Marcin Zubik CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy