Słowo Redemptor

Środa drugiego tygodnia Wielkiego Postu

Środa, 28 lutego 2018 roku, II tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa drugiego tygodnia Wielkiego Postu

28 lutego 2018 roku

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

„Wybaw mnie Panie w swoim miłosierdziu”
                                                         (Ps 31).

 

 

W sercu każdego człowieka rozgrywa się walka między złem i dobrem. Wielu ludzi podejmuje trud, wysiłek, cierpienie, a nawet śmierć dla dobra innych. Często jednak doznają niezrozumienia. Tak było z życiu proroka Jeremiasza, tak było z Jezusem niezrozumianym przez swoich uczniów, tak może być również w twoim życiu.
 

 

Wówczas może się rodzić w sercu pragnienie zemsty, odwetu.

 

W obliczu takiej sytuacji jakże prawdziwe stają się słowa, którymi psalmista woła do Boga w ufnej modlitwie:

Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
(Ps 31 5-6)

 

Niech postawa proroka i psalmisty będzie dla nas lekcją zachowania w obliczu doznawanych krzywd, zniewag, czasem ze strony naszych najbliższych.

 

Jezus dzisiaj pokazuje nam, w czym wyraża się prawdziwa wielkość człowieka:

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą (Mt 20,26)

 

 

Doskonale rozumie to matka wstająca nocą do dziecka, rozumie to ojciec trudzący się całymi dniami by utrzymać rodzinę, rozumie to kapłan spędzający wiele czasu w konfesjonale, rozumie to każdy, kto z miłością pochyla się nad drugim człowiekiem.

 

Oto prawdziwa wielkość.

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Głogów

o. Andrzej Kiełbasa CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy