Słowo Redemptor

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – święto

 

 

 

Czwartek, 24 maja 2018 roku, VII tydzień zwykły, Rok B, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Początki obchodzonego dzisiaj święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana związane są z hiszpańskim Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego zgromadzenia zwrócił się do papieża Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu patronalnego święta Chrystusa Kapłana. Papież przychylił się do tej prośby i święto to było obchodzone od 1952 r. Później zostało ono rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 r. było obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI pozwolił wprowadzić to święto – zgodnie z decyzjami poszczególnych episkopatów – w Kościołach lokalnych, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański, który przeżywaliśmy na przełomie 2009/2010 roku.

 

 

Dzisiejsze święto zaprasza do kontemplacji kapłaństwa Chrystusa i do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, ale też do wzmożenia wysiłku świeckich podejmowanego w trosce o własną świętość. Ma ono stać się również inspiracją do coraz bardziej aktywnej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, przywołując wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym, oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.

 

Dzisiaj kazanie powinno być skierowane wyłącznie do nas, kapłanów. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie o miłość do Chrystusa, Kościoła i ludzi, którym – zgodnie z Bożym wezwaniem przez nas odczytanym – mamy służyć. Czy jestem wierny swojemu powołaniu? Czy jestem godny naśladować Najwyższego Kapłana? Czy może już rozpocząłem swój targ o 30 srebrników?

 

 

Wszystkim nam to dzisiejsze święto przypomina także o potrzebie modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Nie zaprasza, ale przypomina o obowiązku modlitwy o powołania.

 

 

A was, drodzy bracia i siostry, szczególnie dziś w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, my, kapłani, prosimy o modlitwę za nas. Proście dobrego Boga, abyśmy byli wiernymi pasterzami, oddanymi owczarni Bożej. Niech pomocą posłużą słowa modlitwy św. Faustyny:

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Proboszcz parafii Trójcy Świętej i Przełożony domu Zakonnego – Pietropawłowsk (Kazachstan)

o. Tomasz Jakubczak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy