Słowo Redemptor

XXV niedziela zwykła

 

 

 

Niedziela, 22 września 2019 roku, XXV tydzień zwykły, Rok C, I

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Jaki jest cel mego życia…?

 

…oby nas przyjęto do wiecznych przybytków. (por. Łk 16, 9)

 

Jakże wiele celów mamy w życiu: awans w pracy, wyjazd urlopowy, wizyta u lekarza itd. Szukamy również może i spokoju w życiu, próbując na różne sposoby ten cel osiągnąć.

 

 

Ale dzisiaj chcemy postawić sobie pytanie o nasz cel ostateczny: Czy chcemy, aby przyjęto nas do wiecznych przybytków?

 

Pan Jezus, opowiadając nam przypowieść o nieuczciwym zarządcy, chce ukazać nam właśnie ten problem. Wskazując na zatroskanie, wręcz na przebiegłość ludzi w osiąganiu doczesnych korzyści, chce wzbudzić w nas refleksję nad zatroskaniem o dobra wieczne.

 

W tej kwestii możemy jednak popełnić pewne błędy.

 

Jeden z nich wskazuje nam dzisiejsze pierwsze czytanie, fragment księgi Amosa. Oto prorok ukazuje, jak perfidnie można podejść do przepisów prawa. Z jednej strony obchodzić szabat (w naszym przypadku pobożnie przeżywać niedzielę), aby za chwilę, gdy się skończy, dokonywać kombinacji w interesach, oszustw itp. W ten sposób raczej nie można spodobać się Panu Bogu, a perspektywa wiecznych przybytków, może się jeszcze bardziej oddalić.

 

Św. Paweł natomiast pokazuje nam właściwą pobożność: wspólna modlitwa obejmująca wszystkich ludzi. Co więcej, według Apostoła Narodów, jest to miłe Panu Bogu, gdy wykazujemy troskę o zbawienie wszystkich.

 

I oto jesteśmy my na niedzielnej Eucharystii. Warto zadać sobie pytanie: czy jest to dla nas sposób zdobywania ostatecznego celu życia? Czy przystępując do Komunii św., zyskuję gwarancję życia wiecznego? Czy też ta niedzielna Msza św. jest tylko jakimś zwyczajem lub – nie daj Boże – przykrym obowiązkiem?

 

Oto mamy tak wielki dar od Pana Boga, a równocześnie bardzo prosty sposób, by odkryć najważniejszy cel swego życia i to, jak go można osiągnąć. Czy po tej Mszy św. staniemy się bardziej świadomi swego życia i z jeszcze większym zapałem wkroczymy na drogę, która prowadzi nas tam, gdzie czeka na nas nasz Ojciec niebieski?

 

 

Oby i nas kiedyś mógł Pan Jezus nazwać roztropnymi, gdy chodzi o układanie życia tu na ziemi i zabieganie o dobra wieczne. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Tuchów

o. Zbigniew Bruzi CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy