Słowo Redemptor

Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu

 

 

Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku, III tydzień Adwentu, Rok A, II

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu
16 grudnia 2019 roku

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie to jedna z najstarszych zapowiedzi mesjańskich. Wróżbitę Balaama, poganina, wobec zgromadzonych synów Izraela ogarnął Duch Boży i zaczął on – wbrew intencjom króla Moabu – prorokować w imię Pana. Miał złorzeczyć Izraelitom, a tymczasem Bóg w swojej mądrości sprawił, iż ogłosił on wszem i wobec, że oczekiwany Mesjasz będzie pochodził z narodu żydowskiego. Nie stanie się to natychmiast, ale przyjdzie czas, że wzejdzie gwiazda z Jakuba i z Izraela podniesie się berło. Wielu Izraelitów powątpiewało w prawdziwość tych słów. Nie wierzyli w nadejście Gwiazdy z Jakuba. To proroctwo pomogło później trzem Mędrcom ze Wschodu spotkać się z nowo narodzonym Królem. Jakie zaskoczenie było w narodzie wybranym, kiedy rozbłysła Gwiazda z Jakuba nad Betlejem. Większość z nich zmarnowała szansę, jaką dała im Opatrzność Boża i nie uznali boskości Jezusa z Nazaretu. Izraelici wciąż czekają na Mesjasza. A przecież tą zapowiadaną przez Balaama Gwiazdą jest Jezus Chrystus.

 

Czas Adwentu jest dla nas przypomnieniem przyjścia na świat Gwiazdy z Jakuba – Jezusa Chrystusa. Bóg wkroczył w dzieje człowieka i pozostaje z nim aż do wypełnienia się czasów.

 

Czas Adwentu uświadamia każdemu z nas, że Syn Boży, zapowiadany przez Balaama, powróci na ziemię, aby dokonać sądu. Wiara w powtórne przyjście na świat Syna Bożego słabnie w świadomości chrześcijan. Wielu uważa, że przecież Pan Jezus już się narodził w Betlejem i odkupił świat poprzez mękę na krzyżu. Co więcej, zmartwychwstał i wstąpił do Boga Ojca, a więc otworzył wszystkim szlak do nieba. Nie trzeba więc zaprzątać swojej uwagi Jego powtórnym przyjściem. Człowiek powinien zająć się życiem doczesnym. Czas świąt może spędzić radośnie w gronie rodziny, obdarowując się masą prezentów bez odwoływania się do prawd wiary.

 

 

Współcześni ludzie zapominają o tym, że Pan przyjdzie powtórnie na ziemię. Zbliża się chwila spotkania z Bogiem każdego na progu wieczności. Proroctwo Balaama spełniło się w judzkim Betlejem przed wiekami, gdzie przyszła Gwiazda z Jakuba. W przyszłości spełni się powtórnie. Obyśmy nie byli zaskoczeni. Co roku słyszymy to proroctwo. Rok w rok, umieszczając ten tekst w okresie Adwentu, Kościół przypomina w tej starotestamentalnej zapowiedzi, że Zbawiciel przyjdzie powtórnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...
 

Przełożony domu zakonnego, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinieoraz wykładowca homiletyki
w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Lublin

o. Andrzej Makowski CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy