Słowo Redemptor

Sobota drugiego tygodnia Adwentu

 

 

 

Sobota, 14 grudnia 2019 roku, II tydzień Adwentu, Rok C, I

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Bóg do nas przyszedł, jest obecny wśród nas. „Zamieszkał” z nami... A Słowo stało cię ciałem i zamieszkało między nami. Niedługo Święta Bożego Narodzenia nam o tym przypomną. Przygotowujemy się do nich.

 

 

Słyszeliśmy dzisiaj w śpiewie przed Ewangelią słowa, że wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. To wielka sprawa! Dlatego tak wielu proroków przygotowywało lud do „ujrzenia zbawienia”, zobaczenia Zbawiciela. Eliasz był takim prorokiem. On powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Głosił z mocą przyjście Boga. Był całkowicie oddany swemu zadaniu. Podobnie Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu. On bezpośrednio przygotował przyjście Mesjasza. Dla ówczesnych Żydów to on był Eliaszem – jak mówi dziś Chrystus. On zwiastował ludziom Jego przyjście. Lecz nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli.

 

Przyjąć Chrystusa, to przyjąć tych, co przychodzą w jego Imię. Zacząć żyć tym, co mówią. Każdy bowiem prorok nie głosi swojej prawdy, ale prawdę Bożą. Tak było u Eliasza, tak było u Jana Chrzciciela i tak być powinno u nas. My też się mamy stać zwiastunami Dobrej Nowiny. Na mocy sakramentu chrztu mamy uczestniczyć w prorockiej misji Chrystusa. Nie bać się, że zostaniemy nierozpoznani, że nas nie będą chcieli przyjąć.  Naszym zadaniem jest iść i głosić. Nie tyle nawracać, ale głosić.

 

Czeka świat dziś na Boże Słowo. W tym Słowie jest życie. Słowa, które ja wam powiedziałem są duchem i życiem – mówi Chrystus. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego – słyszymy w Psalmie 33. Słowo Boże ma moc stwórczą, ono jest sposobem działania Boga. Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących – pisze św. Paweł.

 

Aby stać się „prorokiem Bożego Słowa”, trzeba najpierw tym słowem żyć. Trzeba sprawić, by ono w nas zamieszkało, pozwolić się temu słowu w nas „rozgościć”. Dlatego tak ważne, by w Adwencie znaleźć czas na „lekturę” Pisma Świętego, przyjąć je do swego serca i rozważać jak Maryja – Patronka Adwentu. Niech zatem nasze domy – nim się wypełnią choinkami i prezentami – będą wypełnione Bożym Słowem, czytanym i rozważanym. Niech „głos” Bożego Słowa przygotowuje nas do świąt, w których to SŁOWO, stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

 

 

Mówi nam dziś Jezus w Ewangelii, że uczeni w Piśmie odrzucili słowo „Eliasza”, nie rozpoznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. My prośmy Boga, byśmy „nie postępowali, jak chcemy”, ale tak, jak chce Bóg. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Socjusz Magistra Nowicjatu Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)
oraz misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Lubaszow

o. Stanisław Janiga CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy