Słowo Redemptor

...zamiast życzeń na Wielkanoc 2020 roku

 

 

+ J.M.J.A

 

 

 

 

 

 

 

Czy jest coś wart Zbawiciel, który nawet siebie nie może wybawić od śmierci?

 

To pytanie rozbrzmiewa w każdym kolejnym pokoleniu w czasach, które zgodnie określamy latami PO CHRYSTUSIE...

 

I rzeczywiście – śmierć Jezusa na krzyżu i Jego pozorna nieobecność zawsze są kamieniem zgorszenia...

 

Jednak tych, którzy chcą widzieć więcej, kontemplacja krzyża przekonuje, że przecież była to droga wyznaczona przez wolę Boga i objawiona w Piśmie.

 

 

 

 

 

Ramy treściowe Wielkiego Postu miały być w tym roku takie same – pochylając głowy na posypanie ich popiołem, duchowo byliśmy gotowi na jakieś formy obumierania, które miało być właśnie wchodzeniem w przepaść męki Zbawiciela.

 

Z drugiej strony – tegoroczny Wielki Post kończy się jakże inaczej niż dotychczasowe; doświadczamy ogołocenia i nowości, których nie planowaliśmy w ramach wielkopostnych umartwień. Nie planowaliśmy... jednak w perspektywę chrześcijańskiego uniżenia okoliczności te mogą się wpisać... pozytywnie! Fakt, że normalne funkcjonowanie wspólnot Kościoła zostało gwałtownie i radykalnie ograniczone, może okazać się mocą, rodzącą się ze słabości!

 

W dawnej liturgii Wielkiego Piątku nie udzielano komunii świętej, aby zaakcentować moment, w którym intensywność wielkopostnego uniżenia osiąga swą wartość maksymalną.

 

 

Zatem błogosławieni, którzy ograniczenia, związane z pandemią, potrafią wpisać w doświadczenie krzyża, by następnie zobaczyć je w świetle Zmartwychwstania!

 

 

Wszystkim naszym Przyjaciołom, drogim Czytelnikom, każdemu kto inspiruje się naszą skromną działalnością w rozumieniu i głoszeniu Słowa życzymy, aby fakt pustego grobu był zawsze znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią i miłości nad obojętnością.

 

 

Zmartwychwstały Pan, potwierdzający i wypełniający Pisma, to dla nas znak, że historia nie jest w rękach chaosu lub przypadku, nie jest skazana na otchłań nicości, ale jak wyszła z rąk Stwórcy, tak zostanie przez Niego przygarnięta, aby Bóg złożył ją w całość w nowej harmonii oraz w doskonałości i pełni.

 

 

 

 

W imieniu wszystkich Redemptorystów,
życzenia składają administratorzy
Redemptorystowskiego Portalu Kaznodziejskiego:
o. Grzegorz Jaroszewski, o. Sylwester Cabała,
o. Jarosław Krawczyk, o. Sylwester Pactwa, o. Arkadiusz Buszka

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc 2020 roku

 

 

 

 

 

 

Administrator Redemptorystowskiego Portalu Kaznodziejskiego

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy